02. oktober 2015

Ugens kommentar 2015

Fremdriftsreformen er dumpet – den må gå om

Ugens kommentar, 2.oktober 2015


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Af Charlotte Jepsen, administrerende direktør, FSR - danske revisorer 

I sandhed en uge med breaking news. Regeringens finanslovforslag og en skatteombudsmand bare for at nævne nogle få. Der er grund til at kvittere for begge dele.

Regeringen har i erkendelse af, at samfundets velfærd afhænger af væksten i den private sektor anlagt en erhvervsvenlig linje, hvilket afspejles i finanslovforslaget, hvor der er afsat i alt 2,8 mia. kr. til vækst og udvikling i hele Danmark. Det er positivt, også selvom en del af pengene går til at rulle byrder på erhvervslivet tilbage, som Folketinget har gennemført inden for de senere år. Der er tale om forbedring af rammevilkårene for erhvervslivet, og det er skridt i den rigtige retning

Mens nyhederne i bogstaveligste forstand ”breakede”, deltog jeg i en debat med blandt andre Anders Samuelsen om fremtidens arbejdsmarked. Og netop tilstedeværelsen af kvalificeret arbejdskraft er en afgørende del af rammevilkårene for revisorbranchen, som i udpræget grad er people-business.

I den forbindelse er det nærliggende at spørge, om der uddannes tilstrækkeligt mange på et højt niveau? Nej, det gør der ikke. Der er mangel på højtuddannede - ikke kun på fremtidens arbejdsmarked. De mangler allerede nu – og især når man bevæger sig væk fra universitetsbyerne. 

Har de færdige kandidater så de fornødne kvalifikationer? Der uddannes mange dygtige kandidater, og vi skal i en tid hvor netværk, acceleration og agilitet er alfa og omega værne om de særlige kompetencer, danske studerende har: Evnen til at arbejde selvstændigt og selv tage ansvar. Evnen til at samarbejde, facilitere og indgå i teams. Arbejdsmarkedet har brug for den slags kompetencer.

Vi kunne imidlertid godt savne, at koblingen og relevansen i forhold til arbejdsmarkedet var stærkere. Universiteterne er i for høj grad indrettede på at skulle være ”kuvøse til det sublime”, og så er kandidaterne for længe under vejs. Mange er sidst i tyverne, når de stifter bekendtskab med arbejdsmarkedet. Det er alt for sent.

I revisorbranchen har vi i mange år haft en god model, hvor uddannelse og arbejde går hånd i hånd, og hvor der er sammenhæng mellem det teoretiske og praktiske. Det er en model, alle vinder på – de studerende, revisionsfirmaerne og samfundet. De unge tjener penge, mens de studerer, som de betaler skat af. De trækker ikke på SU-systemet, og de har et job, når de er færdige med at studere.

Men desværre er der sat en stopper for den model. Det skyldes fremdriftsreformen, som med sit krav om tvungen eksamenstilmelding stiller revisionsvirksomhederne og deres kandidater i et dilemma: Skal virksomheden betale hundredetusinde kroner for at kandidaterne kan studere på deltid og fastholde et kvalificerende arbejde ved siden af studiet, eller skal kandidaten opgive sit arbejde et par år for at kunne gennemføre studiet på fuld tid og dermed få kandidatgraden gratis?
 

Et helt urimeligt dilemma, som hverken kommer kandidaterne, revisorbranchen eller det danske samfund til gavn. Derfor har vi skrevet til den nye uddannelsesminister, Esben Lunde Larsen, og budskabet er klart: Fremdriftsreformen er dumpet – den må gå om.

Men vi er også gået skridtet videre og har fremlagt et forslag til en erhvervskandidatuddannelse, som bygger på de gode erfaringer, vi har i revisorbranchen med at koble uddannelse med praktisk arbejde, og som skal være et alternativ til den traditionelle ”fuldtidsmodel” En deltidsmodel, som knytter uddannelse og arbejde tættere. Og en model som holder de studerende på sporet, så de bliver færdige. Der skal være parløb mellem universiteterne og virksomhederne – ikke parallelle forløb.

Et af de mere markante forslag i finansloven er i øvrigt betragtelige besparelser på de videregående uddannelser. Vores erhvervskandidatmodel er mindre belastende for statskassen. Måske af den grund var det også værd for ministeren at kaste et blik på vores forslag.

At fremdriftsreformen var et fejlgreb er ikke breaking news. Det er velbeskrevet og har været erkendt længe. Nu mangler vi bare, at uddannelsesministeren samler handsken op og fremlægger nogle langtidsholdbare og bæredygtige løsningsforslag. Uddannelsespolitik kræver nemlig langtidsplanlægning.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu