30. januar 2017

Revision Revisornævnet - Grundløshed/ retlig interesse - Frikendelser

Frifindelse i sag i Revisornævnet om et advokatfirmas udokumenterede klage

Nedenstående sag blev privat indbragt af et advokatfirma og det overliggende holdingselskab. Sagen demonstrerer klart, at revisor frikendes, når en klage ikke er begrundet, specificeret og dokumenteret. Dette afspejler, at Revisornævnet er et domstolslignende organ, der ikke foretager efterforskning.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 87/2015 blev indbragt af et advokatfirma og et overliggende holdingselskab mod to revisorer samt det revisionsfirma, de var tilknyttet.

Klagepunkterne vedrørte to afgivne klientkontoerklæringer for advokatfirmaet samt to revisionspåtegninger med tilhørende revisionsprotokollater for advokatfirmaet og det overliggende holdingselskab for 2010 og 2011. Endvidere påstod klagerne, at revisor ikke havde været uafhængig ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed pga. den angiveligt udførte rådgivning, samt at revisors meddelte årsager til Erhvervsstyrelsen ved sin fratræden 19. september 2012 var positivt forkerte.

Klagen blev indgivet den 20. november 2015 i forlængelse af, at Advokatsamfundet efter et kontrolbesøg den 18. august 2015 angivelig havde rejst kritik af de afgivne klientkontoerklæringer.

Revisor blev frifundet på alle punkter.

En del klagepunkter var ikke dokumenteret og begrundet. Dette gjaldt klagerne vedrørende:

  • Advokatmyndighedernes angivelige fund og dermed, at der angiveligt ikke var udvist professionel kompetence og fornøden omhu ved klientkontoerklæringerne
     
  • Den ene revisors (advokatens fætter) angivelige fristoverskridelse ved indsendelse af årsrapporter
     
  • De angivelige fejl og mangler i denne revisors revisionsprotokollater
     
  • De påståede positivt forkerte oplysninger til Erhvervsstyrelsen ved denne revisors fratræden i utide (begrundelsen var ”uoverensstemmelser med ledelsen i størrelsen af honorering for vort arbejde”).  

Endelig kunne det ikke mod den ene revisors benægtelse og uden fremlæggelse af dokumentation lægges til grund, at advokatens fætter havde rådgivet om bl.a. selskabsstiftelse, bogføring eller håndtering af klientkontomidler.

Da revisorerne blev frifundet, kunne der naturligvis ikke pålægges revisionsvirksomheden et accessorisk medansvar.

Sag nr. 87/2015

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu