19. august 2020

Corona Hjælpepakker - Generelt - Løn - Omsætning - Større arrangementer - Faste omkostninger

Frivillig tilbagebetaling af kompensation

Det er muligt for nogle frivilligt at tilbagebetale hele eller dele af modtaget kompensation. Læs mere her om mulighederne for selvstændige med CVR-nr., freelancere, faste omkostninger, lønkompensation og arrangører.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148Artiklen er opdateret d. 3. september 2020 vedr. lønkompensation

Det er muligt for selvstændige og virksomheder at tilbagebetale hele eller dele af den kompensation, de har modtaget fra Erhvervsstyrelsen allerede nu for nogle af kompensationsordningerne. Det vil sige før der skal ske indberetning af faktiske beløb og der foretages efterkontrol og eventuel efterregulering af kompensationsbeløbet.

Generelt for alle ordninger i denne artikel

Hvis den selvstændige / virksomheden frivilligt vælger at tilbagebetale den fulde kompensation, anser Erhvervsstyrelsen sagen for afsluttet ved modtagelsen af det fulde beløb. Der vil derfor ikke foregå yderligere sagsbehandling.  I særlige tilfælde, hvor der fremkommer informationer, som ansporer til yderligere kontrol, kan sagen ifølge Erhvervsstyrelsen genåbnes og pålægges revision.

Den selvstændige / virksomheden kan også vælge at tilbagebetale dele af den udbetalte kompensation. Her fastlægger den selvstændige selv beløbet som der tilbagebetales. Ved en delvis tilbagebetaling skal den selvstændige / virksomheden fortsat efterleve de betingelser, der følger af de relevente bekendtgørelser og der skal fortsat indberettes faktiske beløb og sagen lukkes ikke.

Erhvervsstyrelsen påpeger, at ved frivilling tilbagebetaling af kompensation til Erhvervsstyrelsen refunderes en tilbagebetaling ikke.

Der er fastsat et minimumsbeløb på 10.000 kr. for frivillige tilbagebetalinger, og der vil ikke kunne behandles tilbagebetalingsanmodninger på mindre end det fastlagte minimumsbeløb

Erhvervsstyrelsen understreger, at af hensyn til administrationen af de mange ansøgninger skal frivillig tilbagebetaling ske i forhold til den individuelle kompensation-sag med reference til det korrekte sagsnummer.

Anmodninger om tilbagebetaling sendes til frivilligtilbagebetaling@erst.dk 

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en generel vejledning der dækker flere ordninger: 

Vejledning til hvordan du anmoder om frivillig tilbagebetaling af kompensation (vejledning downloadet fra virksomhedsguiden.dk d. 19. august 2020 kl. 10.05)

Selvstændige med CVR-nr.
Ifølge Erhvervsstyrelsen, skal den selvstændige selv fastlægge det beløb, som der tilbagebetales. Uanset om den selvstændige vælger at tilbagebetale hele eller dele af den modtagne kompensation, vil kompensationssagen først endeligt blive afsluttet, når der er sket en efterkontrol af virksomhedens resultat.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en blanket til frivillig tilbagebetaling.

Anmodning om frivillig tilbagebetaling af udbetalt kompensation for selvstændige mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19 (blanket downloadet fra virksomhedsguiden.dk d. 19. august 2020 kl. 10.04)

Download blanket og vejledning på virksomhedsguiden.dk (link til virksomhedsguiden) 

Freelancere
Ifølge Erhvervsstyrelsen, skal freelanceren selv fastlægge det beløb, som der tilbagebetales. Uanset om freelanceren vælger at tilbagebetale hele eller dele af den modtagne kompensation, vil kompensationssagen først endeligt blive afsluttet, når der er sket en efterkontrol af virksomhedens resultat.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet to blanketter til frivillig tilbagebetaling.

Anmodning om frivillig tilbagebetaling af udbetalt kompensation for freelancer med B-indkomst mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19 (blanket downloadet fra virksomhedsguiden.dk d. 19. august 2020 kl. 10.20) 

Anmodning om frivillig tilbagebetaling af udbetalt kompensation for freelancer med både A- og B-indkomst mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19 (blanket downloadet fra virksomhedsguiden.dk d. 19. august 2020 kl. 10.25) 

Download blanketter og vejledning på virksomhedsguiden.dk (link til virksomhedsguiden) 

Faste omkostninger
Erhvervsstyrelsen arbejder i øjeblikket på en frivillig tilbagebetalingsordning for de virksomheder, som allerede nu ved, at de har modtaget for meget i kompensation for faste omkostninger.

Der er pt. ikke udarbejdet anmodningsblanket eller givet yderligere oplysninger om mulighed for at tilbagebetale kompensationen.

Lønkompensation
Af virksomhedsguiden.dk fremgår det, at hvis en virksomhed frivilligt vælger at tilbagebetale lønkompensation, skal den selv fastlægge det beløb, som der tilbagebetales. Uanset om virksomheden vælger at tilbagebetale hele eller dele af kompensationen, vil kompensationssagen først endeligt blive afsluttet, når der er sket en efterkontrol af virksomhedens resultat. 

Af tilbagebetalingsblanketten for fuld tilbagebetaling fremgår det, at "CVR-nr. Accepterer, at Erhvervsstyrelsen ved modtagelsen af ansøgers fulde tilbagebetaling af den udbetalte COVID-kompensation, afslutter kompensationssagen hos Erhvervsstyrelsen. Der vil derfor ikke foregå yderligere sagsbehandling. Erhvervsstyrelsen understreger dog, at såfremt informationer som ansporer til yderligere kontrol fremkommer, kan sagen genåbnes og pålægges revision."

Det formodes, at det er teksten på blanketten, der er gældende, og at en fuld tilbagebetaling som udgangspunkt afslutter sagen. 

Erhvervsstyrelsen gør opmærksom på, at der skal benyttes en selvstændig blanket, hvis en ejer har fået udbetalt løn under lønkompensation ved en fejl.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet tre blanketter til frivillig tilbagebetaling samt særskilt vejledning.

Anmodning om delvis tilbagebetaling for ejer som har modtaget lønkompensation (blanket downloadet fra virksomhedsguiden.dk d. 19. august 2020 kl. 10.41) 

Anmodning om fuld tilbagebetaling af udbetalt kompensation (blanket downloadet fra virksomhedsguiden.dk d. 19. august 2020 kl. 10.44) 

Anmodning om delvis tilbagebetaling af udbetalt kompensation (blanket downloadet fra virksomhedsguiden.dk d. 19. august 2020 kl. 10.47) 

Vejledning til hvordan du anmoder om enten delvis eller fuld tilbagebetaling af den udbetalte kompensation (lønkompensation) (vejledning downloadet fra virksomhedsguiden.dk d. 19. august 2020 kl. 10.32) 

Arrangør
Erhvervsstyrelsen arbejder i øjeblikket på en frivillig tilbagebetalingsordning for de virksomheder, som allerede nu ved, at de har modtaget for meget i kompensation som arrangør.

Der er pt. ikke udarbejdet anmodningsblanket eller givet yderligere oplysninger om mulighed for at tilbagebetale kompensationen.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber