31. oktober 2019

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

FSR bakker op om at styrke rapportering om samfundsansvar

Nyt initiativ skal styrke virksomhedernes rapportering om samfundsansvar. Her kan revisorbranchen bidrage med indsigt og stærke kompetencer, mener FSR – danske revisorers administrerende direktør Charlotte Jepsen.


Anders Lau Kommunikations- og analysechef
nyn@sfe.qx 4193 9147


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Erhvervsminister Simon Kollerup har netop sat gang i en undersøgelse af, hvordan man får mere gennemsigtighed i virksomhedernes rapporter om samfundsansvar. Initiativet skal styrke virksomhedernes rapportering om samfundsansvar og på den måde skabe mere værdi for samarbejdspartnere, investorer og myndigheder.

FSR – danske revisorer bakker op om ministerens initiativ:

”Mange af de største danske virksomheder er i dag frontrunners, når det kommer til at synliggøre deres sociale arbejde og deres aftryk på miljøet og klimaet. Det er der grund til at glæde sig over, men hvis vi skal skabe mere værdi for virksomhederne selv og for deres samarbejdspartnere og investorer, er der behov for at styrke rapporteringen om samfundsansvar yderligere”, siger Charlotte Jepsen.

Hun erklærer sig derfor enig med erhvervsministeren i, at der er et akut behov for mere standardiserede nøgletal, som gør det muligt at sammenligne virksomhedernes rapporter og data over tid og sammenligne data på tværs af brancher og lande:

”Standardiserede og sammenlignelige nøgletal for virksomhedernes samfundsansvar er det, der skal til for at løfte virksomhedernes samfundsansvar til næste niveau. Som det forholder sig i dag, er det vanskeligt at konkludere noget klart om virksomhedernes indsatser, fordi de alle følger individuelle mål og standarder. I revisorbranchen vil vi gerne være med til at løfte virksomhedernes rapportering og herunder bidrage til at gøre data mere sammenligneligt”.

Charlotte Jepsen fremhæver et initiativ, som FSR – danske revisorer har udarbejdet sammen med Nasdaq og Finansforeningen. Her har man i fællesskab udarbejdet 15 standardiserede EGS-nøgletal for virksomhedernes sociale indsatser og deres miljø- og klimaaftryk. Nøgletal, som hvis de er inkluderet i årsrapporten, gør det muligt at sammenligne virksomhedernes indsatser over tid og på tværs af brancher og for den sags skyld lande:

”Med dette initiativ har vi forsøgt at vise vej til, hvordan man kan standardisere forskellige nøgletal, så virksomhederne har noget at måle sig op imod. Det synes jeg, at ministeren skal lade sig inspirere af. Hvis CSR- rapporteringen skal have værdi, kræver det robuste processer og relevante data af høj karat og kvalitet. Her mener vi i al beskedenhed, at revisorbranchen har de nødvendige spidskompetencer til at kunne bidrage kvalificeret til. Vores formål, som vi er dedikeret til, er at sikre tillid til at vi kan stole på de oplysninger, virksomhederne lægger frem om sig selv”, slutter Charlotte Jepsen.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu