29. januar 2016

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

FSR – danske revisorer: Dynamisk taxameter med fokus på kvalitet og beskæftigelse

Regeringen ønsker at reformere taxametersystemet for de videregående uddannelser, så det understøtter højere kvalitet i uddannelserne og beskæftigelse. FSR – danske revisorer foreslår et dynamisk bevillingssystem med fokus på revisorbranchens erfaringer fra et tæt samarbejde med universiteter og oprettelsen af en erhvervskandidat.


Sara Sayk SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.
ffn@sfe.qx 3393 9191FSR – danske revisorer har modtaget invitation fra Uddannelses- og Forskningsminister Esben Lunde Larsen til at komme med indspil til, hvordan et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser indrettes bedst muligt.

Revisorbranchen er en videntung branche med over 18.000 personer ansat, hvoraf over halvdelen har en videregående uddannelse, hvorfor vi i branchen har en stor erfaring med at aftage dimittender fra alle niveauer af uddannelsessystemet.

”Det er et vigtigt og relevant arbejde, regeringen har sat i gang, og det er vigtigt, at alle sten vendes i overvejelserne. I revisorbranchen har vi en lang erfaring med et tæt samarbejde med universiteterne, og hvor kombinationen af uddannelse og arbejde specielt på cand.merc.aud., giver en meget lav dimittendledighed på knap 2 %, mens dimittendledigheden for cand.merc. er på over 12 %. De erfaringer, ønsker vi selvfølgelig, skal være en del af det nye bevillingssystem”, siger erhvervspolitisk direktør Tom Vile Jensen.

Som bevillingssystemet er indrettet i dag, gives der både et taxametertilskud samt midler til forskning.

Der er behov for en samtænkning af både taxametersystemet og forskningsmidler. Forskningsbevillinger handler i høj grad om at kunne tiltrække og fastholde kompetencer. Udover etableringsomkostninger bør løbende forskning i laboratorier ikke være væsentlig mere omkostningsfuld end forskning i virksomheder, hvorfor fordelingen af forskningsbevillinger skal overvejes nøje, så bevillingssystemet bliver set under et.

”Det er et paradoks, at nogle af de uddannelser, der er mest efterspurgt på arbejdsmarkedet, er dem der modtager mindst i bevilling og dermed har færrest midler til at sikre, at der er kvalitet i uddannelserne”, siger erhvervspolitisk direktør Tom Vile Jensen, og fortsætter: ”En af de store udfordringer for det danske uddannelsessystem i dag er at levere den relevante arbejdskraft i den rette kvalitet til erhvervslivet, og så hjælper det ikke noget at blive ved med at poste penge i uddannelser ud fra et historisk perspektiv”.

FSR – danske revisorer foreslår et nyt dynamisk bevillingssystem med en basisbevilling – et basisSTÅ, hvor taxametermidler og forskningsmidler samtænkes, og hvor fastlagte parametre kan udløse tillæg eller fratræk til basisbevillingen.

Disse parametre kan være dimensionering, så der ikke oprettes studiepladser, der ikke er relevante for aftagerne, mål for dimittendbeskæftigelse så det sikres at relevans og kvalitet sammenkædes og direkte parametre for kvalitet, der kan udløse tillæg til basisSTÅ.

Endvidere foreslår vi, at der oprettes en erhvervskandidatuddannelse, hvor skellet mellem hel- og deltidsuddannelser ophæves og deltidsuddannelse udløser samme bevilling som en heltidsuddannelse.

”Et erhvervskandidatstudie muliggør, at personer, der bidrager til samfundet med en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, kan tage sin kandidatuddannelse uden skelen til, om vedkommende skal sige sit arbejde op og blive fuldtidsstuderende. Det har vi gode erfaringer med fra revisorbranchen skaber både kvalitet og relevans, samtidig med den samfundsøkonomiske gevinst der er i, at den studerende samtidig modtager løn og betaler skat”, slutter erhvervspolitisk direktør Tom Vile Jensen.

Læs hele oplægget til et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser her.

Vi foreslår i oplægget at oprette en erhvervskandidatuddannelse for at styrke samspillet mellem de videregående uddannelser og fremtidens arbejdsmarked. Læs mere om forslaget om erhvervskandidatuddannelse her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu