16. januar 2019

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

FSR – danske revisorer lancerer strategi for 2019-21: Når troværdighed tæller

FSR – danske revisorer lancerede i dag foreningens strategi for de kommende tre år på årets SMV-Forum i Vejle. Strategien har titlen ’Når Troværdighed Tæller’ og har fokus på branchens gode omdømme, forretningsudvikling og digitalisering. Desuden adresserer strategien en særlig indsats for de mange revisorer, der hjælper de danske SMV’ere i hverdagen.


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198


Jan Wie Kommunikationschef - Interne medier & medlemmer
wjv@sfe.qx 4193 3128Foreningsformand Peter Gath valgte i sin velkomsttale på årets SMV-Forum i Vejle at præsentere foreningens strategi for 2019-21. Strategien har titlen ’Når Troværdighed Tæller’ og pointerer hermed vigtigheden af at fastholde branchens høje troværdighed som kerneværdi og license to operate, hvilket er forudsætningen for et fortsat godt omdømme.

”Et godt omdømme har altid været vigtigt for branchen. Men det bliver endnu vigtigere i en fremtid, hvor tillid og kvalitet i revisorernes ydelser fortsat skal være et adelsmærke og stå soleklart for kunder, samarbejdspartnere og politikere. Vi vil i bestyrelsen, sekretariatet og fagudvalgene yde en ekstra indsats for at sikre det gode omdømme," siger Peter Gath, formand og statsautoriseret revisor og fortsætter:

”Det handler om, at de virksomheder og organisationer, der vil opfattes som effektive, seriøse og ordentlige forretninger tilvælger revisorbranchen og vores ydelser. Der skal vi gøre en forskel for vores kunder."

"Strategien peger på en række konkrete indsatsområder og lægger samtidig op til en særlig indsats i forhold til de mange medlemsvirksomheder, som betjener SMV-segmentet – et område som er under forandring på grund af den digitale udvikling og nye behov for forretningsinformationer for at drive virksomhed i Danmark. Formålet med den denne indsats er at styrke oplevelsen af en relevant og nærværende forening for alle medlemmer," siger adm. direktør Charlotte Jepsen.

”FSR – danske revisorers styrke er at favne hele branchen. Derfor skal vi hele tiden sikre os, at vi når hele vejen rundt. Vi skal være under huden på vores medlemmer. Derfor vil vi blandt andet udvikle støtteværktøjer, etablere medlemsnetværk og oprette et digitaliseringsakademi.”

I de kommende uger vil strategien blive præsenteret og drøftet både på medlemsmøder og på foreningens digitale platforme. 

Strategien ”Når troværdighed tæller” indeholder fire must-win-battles og syv strategiske mål.

Læs hele strategien her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu