03. marts 2022

Signatur Alliance

FSR - danske revisorer og Dansk Erhverv styrker alliancen

For to år siden kunne Dansk Erhverv og FSR – danske revisorer fejre 25 års tæt samarbejde, og de to foreninger indgik i den forbindelse en ny strategisk samarbejdsaftale. Blot to år efter nærmer parterne sig yderligere hinanden og styrker alliancen på en række områder. Både til gavn for medlemmerne af begge organisationer og dansk erhvervsliv.


Foto: Thomas Nielsen

Tekst/ Jan Wie, kommunikationschef, FSR – danske revisorer

Denne dag i slutningen af februar er ret speciel. Ruslands militær er i løbet af de seneste 12 timer gået ind i Ukraine, og den disede københavnske morgenstemning er ikke, som den plejer. Pludselig er det ikke corona, som dominerer mediebilledet, men en skræmmende krig i Europa.

Nattens dystre begivenheder til trods er det to veloplagte herrer, som hilser på hinanden i indre by. SIGNATUR har inviteret Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv og Lars Kronow, bestyrelsesformand for FSR – danske revisorer til en snak om den nye samarbejdsaftale, som organisationerne har indgået.

Formålet med aftalen er at give revisorbranchen og dansk erhvervsliv en endnu stærkere stemme på Christiansborg og øvrige arenaer, hvor organisationerne i fremtiden vil stå tættere sammen om at løfte store politiske mærkesager. I forlængelse af aftalen flytter FSR – danske revisorer fra Kronprinsessegade til Slotsholmsgade, hvor også Dansk Erhverv har til huse. De to organisationer, som nu bliver naboer, vil udvide samarbejdet om konkrete indsatser. På den måde bidrager samarbejdsaftalen til at styrke organisationerne fagligt og forretningsmæssigt til gavn for begge organisationers medlemmer, vurderer de to topledere.

”I den her tid peger alt på, at det er ekstremt vigtigt at have gode alliancepartnere. Det gælder i både international og dansk sammenhæng. Vi får nu en stærkere muskel, som kan løfte nogle af de centrale agendaer, vi står for at skulle drive. Disse agendaer bliver mere og mere komplekse blandt andet på grund af, at der kommer mere lovgivning fra EU, så det kræver specialistviden og politisk power at nå igennem med sine prioriteter. Det gælder for dansk erhvervsliv generelt, og det gælder i høj grad også for revisorbranchen”, lyder de indledende ord fra Lars Kronow.

Brian Mikkelsen følger hurtigt op:
”Jeg er kisteglad for, at vi rykker endnu tættere sammen. Vi forener nu i endnu højere grad de godkendte revisorers store faglighed, viden og kompetencer med Dansk Erhvervs helikopterposition, hvor vi driver store temaer for det brede danske erhvervsliv. Så her bliver regnestykket ikke, at 1 + 1 giver 2, men snarere 3 eller 4. Sagt med andre ord er det jo et win-win, når vi kombinerer revisorernes stærke kompetencer med det politiske arbejde på den generelle agenda for det danske erhvervsliv. Sidstnævnte kommer jo også revisorerne til gode”.

En fordel for hele revisorbranchen

Det styrkede samarbejde vil komme den samlede revisorbranche til gode, påpeger Lars Kronow og fremhæver, at de enkelte medlemsvirksomheder vil nyde godt af den fælles indsats på en række centrale områder, eksempelvis tiltrækning af nye dygtige medarbejdere til branchen og kontrol af virksomheders regelefterlevelse.

”Når vi har haft drøftelserne i FSR’s bestyrelse, har det været tydeligt, at hele branchen skriger på arbejdskraft. Den dagsorden går vi videre med og lægger ekstra tryk på sammen med Dansk Erhverv. Det har også været tydeligt, at politikerne ønsker, at de virksomheder, der har problemer med at følge reglerne, bliver kigget efter i sømmene af revisorerne. Det er senest kommet til udtryk i øget revisorpligt for en række virksomheder. Det er en opgave for den samlede revisorbranche, og en dagsorden som også Dansk Erhverv tilslutter sig. Der skal være fair konkurrence for de mange virksomheder, der opfører sig ordentligt og følger reglerne. Det skal kunne betale sig for virksomhederne at have orden i penalhuset. Også den dagsorden går vi nu sammen med Dansk Erhverv om at styrke. Vi har altså at gøre med supervigtige mærkesager for revisorbranchen og for det samlede erhvervsliv, som vi i fællesskab forfølger. Det kommer alle medlemmer i de to organisationer til gode”, påpeger Lars Kronow.

Lars Kronow og Brian Mikkelsen mødtes til en snak om perspektiverne i den nye samarbejdsaftale, som styrker alliancen mellem FSR - danske revisorer og Dansk Erhverv. Foto: Thomas Nielsen

Ifølge formanden bliver der ikke ændret på de ydelser, som FSR – danske revisorers medlemmer har adgang til i dag, og derudover åbner samarbejdsaftalen med Dansk Erhverv op for nye services.  ”Medlemmerne kan fortsat trække på alle foreningens ydelser, eksempelvis uddannelsestilbud, værktøjer, erklæringer og den stærke revisionsfaglige rådgivning”, siger Lars Kronow og bliver suppleret af Brian Mikkelsen: ”Hvis der er revisionsvirksomheder, der ønsker at tegne medlemskab af Dansk Erhverv, får de et attraktivt tilbud, som giver adgang til alle vores medlemsydelser, herunder blandt andet ansættelsesretlig og erhvervsjuridisk rådgivning, adgang til Dansk Erhvervs netværk og en lang række målrettede events, seminarer og kurser. Særligt adgangen til den ansættelsesretlige rådgivning kan frigøre ressourcer i medlemsvirksomhederne, så ressourcerne kan bruges på kerneopgaver”, siger Brian Mikkelsen.

Grundig forberedelse

Den nye, styrkede samarbejdsaftale har været et stykke tid undervejs. I forhandlingerne har begge parter nemlig skullet sikre, at aftalen balancerede mellem på den ene side selvstændige og uafhængige foreninger og på den anden side et tættere strategisk samarbejde. Det har været et kardinalpunkt på begge sider af bordet, at man på den ene side kan løfte fælles politikområder og på den anden kan varetage egne interesser og specifikke mærkesager.

”Fra vores side har vi brugt rigtigt meget tid på det her. Vi har været i dialog i lang tid, hvilket jeg faktisk ser som meget positivt, fordi vi efter det grundige forarbejde er kommet frem til en model, hvor vi har et klart overblik over, hvor vi har fælles benefits, og hvor vi hver især har behov for at stå på egne ben. Disse overvejelser og den balance har været meget vigtig for mig og for bestyrelsen, og jeg synes, at vi er landet det rigtige sted. Det er da således også en samlet bestyrelse, der bakker op herom”, forklarer Lars Kronow.

Når vi har haft drøftelser i bestyrelsen, har det være tydeligt at hele branchen skriger på arbejdskraft. Den dagsorden går vi nu sammen med Dansk Erhverv videre med.

Lars Kronow, bestyrelsesformand, FSR - danske revisorer

Dansk Erhverv ser lige så store perspektiver i det styrkede samarbejde og mener også, at begge parter kan få udstrakt glæde af aftalen. Først og fremmest skal man have for øje, at det er vigtigt for Dansk Erhverv, at medlemmerne af FSR – danske revisorer er tilfredse. For det øger muligheden for at se nye revisionsfirmaer som medlemmer:

”Fra min egen stol kan jeg bare sige, at vi har en gigantisk interesse i, at FSR – danske revisorers medlemmer synes, at dette samarbejde er en super god idé. Derfor har vi bestræbt os på at få en så god aftale for begge parter som muligt, og jeg synes, at aftalen giver rigtig god mening for begge parter. Allerede i dag kan vi glæde os over de revisionsvirksomheder, som også er medlemmer i Dansk Erhverv. Vi håber med dette samarbejde, at endnu flere vil følge trop”, lyder det fra den tidligere erhvervsminister, Brian Mikkelsen.

FSR – danske revisorer fortsætter som selvstændig organisation

Et af de centrale balancepunkter har været at finde en model, der sikrer uafhængigheden for FSR – danske revisorer. Som offentlighedens tillidsrepræsentant og hvervet som uvildig kontrollant af selskabernes årsregnskaber må samarbejdspartnere og alliancer ikke komme så tæt på, at det går ud over tilliden til revisorerne.

Vi har bestræbt os på at få en så god aftale for begge parter som muligt, og jeg synes, at aftalen er landet det helt rigtige sted.

Brian Mikkelsen, administrerende direktør, Dansk Erhverv

Der må ikke stilles spørgsmålstegn ved revisorernes uafhængighed, og det har været helt centralt i den løbende dialog, at FSR – danske revisorer kan fortsætte som en selvstændig organisation.

”FSR – danske revisorer fortsætter som en selvstændig forening med egne vedtægter, egen bestyrelse, direktion og sekretariat i et tættere samarbejde med Dansk Erhverv, på de områder hvor det kan lade sig gøre og hvor det giver mening. Nogen har gættet på, at en fusion var undervejs, og til dem vil jeg gerne understrege, at dette IKKE er en fusion. Foreningen vil også i fremtiden stå på egne ben med egne selvstændige synspunkter”, pointerer Lars Kronow og påpeger samtidig, at revisorerne er vant til at balancere mellem på den ene side at være den uafhængige tillidsrepræsentant og på den anden side være kundens ”trusted advisor”. Det er med andre ord ikke nyt for den enkelte revisor på den ene side at være den uafhængige revisor, der som offentlighedens tillidsrepræsentant forholder sig uvildigt til virksomhedens regnskab og på den anden side samtidig kan levere værdifuld rådgivning for virksomheden.

Mangel på talenter og større diversitet

Diversiteten i revisorbranchen er generelt for dårlig, og branchen mærker som andre brancher de negative effekter af den øgede aktivitet og stigende beskæftigelse. Manglen på godkendte revisorer og øvrige dygtige medarbejdere mærkes tydeligt på mange revisionskontorer rundt om i landet, hvilket truer med at bremse væksten i branchen. Problemet forstærkes af, at antallet af godkendte revisorer falder markant i disse år. Antallet af godkendte revisorer er således faldet med 25 procent på bare otte år. Fra 4.300 godkendte revisorer i 2012 til kun godt 3.200 i 2020. Faldet i antallet af revisorer forventes at fortsætte i de kommende år, da cirka 60 procent af alle godkendte revisorer enten har nået pensionsalderen eller gør det inden for de næste 10 år. Alt dette betyder, at bestyrelsen i FSR – danske revisorer prioriterer indsatsen for at tiltrække og fastholde talenter til branchen meget højt.

”Der er ingen tvivl om, at talentagendaen - herunder markant større fokus på diversiteten i branchen - vil være blandt de allervigtigste indsatsområder i vores kommende strategi. Vi skal sikre os, at revisorbranchen kan få tilført det nødvendige antal medarbejdere, så branchen kan vokse og servicere det samlede danske erhvervsliv. Det er en kæmpe opgave, der ligger foran os, og til den opgave har vi brug for alle de gode kræfter, som kan støtte os. Dansk Erhverv har samme agenda på et overordnet niveau, og det styrkede samarbejde giver jo rigtig god mening i netop denne sammenhæng. Vi kan sammen drøfte dette og mange andre forhold med politikerne på Christiansborg, og vi kan sammen stille forslag og tage initiativer, som understøtter vores fælles mål”, lyder den afsluttende replik fra Lars Kronow.

Trækker i arbejdstøjet

Den disede morgen er blevet til en klar frysende formiddagsluft med skyfri himmel og en skinnende sol. Lars Kronow og Brian Mikkelsen glæder sig begge til at trække i arbejdstøjet og løbe efter de første vigtige politiske mærkesager. At dømme ud fra samtalen tyder alt på, at tiltrækning og fastholdelse af talenter vil stå øverst på den fælles dagsorden.

Lars Kronow og Brian Mikkelsen glæder sig til at trække i arbejdstøjet. Foto: Thomas Nielsen

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber