19. september 2017

Regnskab Internationalt - EFRAG - IASB

FSR - danske revisorer støtter IASBs arbejde med at udbedre disclosure overload

FSR – danske revisorer har sendt kommentarer til EFRAGs udkast til svar på IASBs diskussionsoplæg om principper, der skal bidrage til bedre oplysninger i årsregnskabet


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060IASB, der er den internationale standardudsteder inden for regnskabsstandarder, udsendte i marts 2017 diskussionsoplægget DP/2017/1: Disclosure Iniative – Principles of Disclosure. Formålet med oplægget er at identificere, udvikle og modificere principper, som skal være styrende for oplysninger i årsregnskabet – hvilket kan munde ud i en ny standard, der vil afløse IAS 1.

I juni 2017 udsendte den europæiske rådgivende regnskabsorganisation, EFRAG, et svarudkast - et såkaldt Draft Comment Letter - på diskussionsoplægget, hvori EFRAG kommer med konkrete tiltag til at styrke oplysninger i regnskabet. Overordnet støtter EFRAG formålet med debatoplægget, men udtrykker en vis bekymring for IASBs snævre fokus på struktur samt placering af noterne og information – hvor EFRAG er af den overbevisning, at målet med debatoplægget burde være at udvikle principper, der identificerer hvorfor, hvor og hvornår given information skal oplyses. EFRAG frygter således, at oplægget ikke vil være med til at reducere disclosure overload og overflødige elementer samt forbedre effektiviteten af disclosure.

I det store hele støtter FSR - danske revisorer EFRAG. Særligt i forhold til, at der skal holdes fokus på problemet med disclosure overload. Vi har set et stigende antal oplysningskrav hver gang IASB udsteder en ny standard. FSR - danske revisorer mener derfor også, at IASB bør forklare og retfærdiggøre hvert enkelt oplysningskrav, idet alle involverede parter i finansiel rapportering herefter forstår grunden til kravet – og sætter dem i stand til at overvåge, hvilken information oplysningskravene er designet til at give regnskabsbrugerne, og hvorvidt en given information derfor skal medtages eller ej.

Et andet centralt punkt er spørgsmålet om krydsreferencer og anvendelse heraf. FSR - danske revisorer anser det for fornuftigt, at man tillader krydsreferencer fra ledelsesberetningen til regnskabet og vice versa. Vi er opmærksomme på, at IASB ikke har autoritet til at sætte regler for ledelsesberetningen, men vi anbefaler, at udviklingen inden for virksomhedernes rapportering tages i betragtning – og at IASB vil være åben for denne. Udover krydsreferencer mellem ledelsesberetningen og årsregnskabet bør sådanne referencer også kunne være til en virksomheds hjemmeside via links. IASB bør adressere eventuelle problemer med krydsreferencer og hvordan de vil fungere i praksis. En vejledning herom bør være baseret på principper.

IASBs diskussionsoplæg finder du på denne side

EFRAGs Draft Comment Letter er tilgængeligt her


Alle kommentarer, som EFRAG har modtaget, kan åbnes under Documents på denne side, hvor FSR - danske revisorers høringssvar også ligger.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu