Revision Offentlig

FSR - danske revisorers vejledning om de nye standarder for offentlig revision - juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision (SOR 6 og 7)

FSR – danske revisorer har udarbejdet en vejledning om anvendelsen af de to nye standarder for offentlig revision af et årsregnskab, henholdsvis juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Standarderne, som er udviklet i et samarbejde med Rigsrevisionen, blev offentliggjort den 1. december 2016 og er gældende fra den 1. januar 2017.