Revision Vejledninger

FSR - danske revisorers vejledning til oplysninger om ledelsesansvar

FSR - danske revisorers Revisionstekniske Udvalg (REVU) har udarbejdet en vejledning til oplysning om muligt ledelsesansvar i revisors erklæring i henhold til erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2. - december 2021