29. juni 2018

Skat Skat - Høringssvar

FSRs høringssvar vedr. implementering af skatteundgåelsesdirektiverne (ATAD)

Skattereglerne i Danmark står til at blive væsentligt mere kompliceret med nyt lovudkast, der skal implementere EU-reglerne mod skatteundgåelse. Læs FSRs høringssvar her


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838Hvem der for fremtiden skal beskattes af udenlandsk CFC-indkomst og hvordan indkomst fra disse selskaber skal opgøres ift. beskatningen i Danmark, er nogle af de spørgsmål, som FSR igennem vores nye høringssvar forsøger at få en afklaring af.

Det nye lovudkast gør skattereglerne væsentligt mere kompliceret og tekniske, samtidigt med at der opstår en del spørgsmål om, hvornår og hvordan reglerne skal ramme.  Dette gælder både den ændring af CFC-reglerne, som der lægges op til, men også ændringer ift. hybride mismatches og omgåelsesklausulen i LL § 3.

FSR har i vedhæftede høringssvar mange bemærkninger og spørgsmål til implementering af reglerne og vil løbende søge en dialog med Skatteministeriets departement og Folketinget for at få afklaret en del af forholdene inden reglerne skal træde i kraft 1. januar 2019.

Læs FSRs høringssvar her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu