15. september 2020

Corona Faglig opdatering - Revision og regnskab

Gennemførelse af Erhvervsstyrelsens kontrolbesøg under COVID-19

Foreningen har været i dialog med Erhvervsstyrelsen om mulighed for virtuel gennemførelse af kontrolbesøg under COVID-19.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148Vi har modtaget enkelte henvendelser fra medlemmer, som er utrygge ved, at Erhvervsstyrelsen udfører kontrolbesøg under COVID-19 – fx tilsynsbesøg i medfør af hvidvasklovens § 57, stk. 1. Det kan fx være en relevant overvejelse, hvis man er en person i øget risiko for at blive alvorligt syg, hvis man får COVID-19.

Foreningen har været i dialog med styrelsen, som oplyser, at styrelsen fortsat har mulighed for at tage på kontrolbesøg ude hos virksomhederne. Det er styrelsens opfattelse, at virksomhederne ofte selv får mere ud af kontrolbesøgene, når styrelsens medarbejdere er fysisk til stede – særligt ift. vejledningsdelen – hvilket er noget, medlemmerne skal være opmærksomme på i overvejelserne. Samtidig oplyser styrelsen også, at man er åben over for virtuel afvikling af kontrolbesøg – fx når man er i risikogruppen.

Styrelsen oplyser, at medlemmer kan kontakte den pågældende sagsbehandler og aftale nærmere i forhold til besøget.

Bemærk, at der ikke er tale om en aflysning eller udskydelse af kontrolbesøget, men alene en ændring af afviklingsformen fra fysisk til virtuel.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu