22. maj 2015

Ugens kommentar 2015

God uge for revisorbranchen

Ugens kommentar, 22. maj 2015


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Det har været en god og begivenhedsrig uge set med revisorbranchens og foreningens briller med både generalforsamling og konstituering af den ny bestyrelse. Nye medlemmer af bestyrelsen er Erik Lund, Dansk Revision og Jens Kristian Yde, Brandt (Revisorgruppen Danmark).

På den politiske front vedtog Folketinget i går en ny årsregnskabslov, som fastholder et fornuftigt informationsniveau. Men loven introducerer også et mikro-regime, der blandt andet afskaffer kravet om anvendt regnskabspraksis for de mindste virksomheder, hvilket udvander informationen til regnskabsbrugerne.

Det positive i den forbindelse er, at der i forløbet op til vedtagelsen af den nye årsregnskabslov var en generel og entydig tilkendegivelse af, at årsregnskabet har stor betydning - og er den vigtigste kilde til information om virksomhedernes økonomiske forhold. En høring i Folketingets Erhvervsudvalg viste, at der blandt politikerne er en anerkendelse af, at det har værdi for både virksomheder og samfundet generelt, at der er valid og transparent information om virksomhedernes økonomi. Det er et godt udgangspunkt for efterårets drøftelser af revisionspligten.

Torsdag var det desuden 25. gang, at FSR – danske revisorer uddelte FSR – Marshs Erhvervspris – tidligere Lloyds-prisen -  til en person, en organisation eller en virksomhed, som har gjort en unik indsats i dansk erhvervsliv.
Prisen gik i år til TV-kokken, madprofessoren og gastro-iværksætteren Claus Meyer for sin mangeårige indsats for dansk gastronomi og madkultur. Fødevareminister Dan Jørgensen (S) overrakte prisen på vegne af foreningen og Marsh. Det skete på Claus Meyers egen - og prisbelønnede - restaurant The Standard i København.

Ugen slutter med et fornemt skulderklap til branchens virksomheder, som i den årlige imageanalyse i Berlingske Business Magasin over en bred kam oplever en forbedring af deres image. Det er yderst tilfredsstillende – både for de enkelte revisionsvirksomheder og for branchen generelt.
Et godt image afspejler forretningsmæssig succes, og det gør det lettere at tiltrække kunder, samarbejdspartnere og dygtige medarbejdere. For branchen er et stærkt image ensbetydende med legitimitet og lydhørhed hos politikerne. Derfor er det positivt, at se revisionshusene arbejde sig længere op mod toppen af imagelisterne.

Helt konkret er det kvalitet og kvalificerede medarbejdere, som er med til at trække branchens virksomheder op ad listen. Det er egentlig ikke overraskende, da flere analyser viser, at der blandt kunderne er et klart billede af kvalitet i revisorbranchens ydelser og services. Det understreger, at kvalitet er et af de vigtigste parametre, når det kommer branchens image og politiske manøvremuligheder. Derfor er kvalitet fortsat et centralt fokuspunkt for den ny bestyrelse i det kommende foreningssår.  

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu