18. september 2015

Ugens kommentar

Gode nyheder til revisorbranchen fra den nye minister

Ugens kommentar, 18.september 2015


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Af Charlotte Jepsen, administrerende direktør, FSR - danske revisorer 

Det var en veloplagt erhvervs- og vækstminister, der åbnede foreningens årsmøde i mandags, hvor temaet var digitalisering og disruption. Rammerne var Nationalmuseet med direkte udsigt til 2000 års udvikling, hvor en kombination af tanker og teknologi har bragt os frem til, hvor vi er i dag. En naturlig ramme for en profession, som med afsæt i traditionelle dyder og adelsmærker leverer nytænkende løsninger til deres kunder.

Erhvervs- og vækstministeren var skarp på branchens rolle og de forventninger, den skaber. Revisorerne har to vigtige funktioner: Først og fremmest skaber revisorerne tillid til de økonomiske oplysninger fra virksomhederne. Dernæst leverer de værdifuld forretningsmæssig rådgivning til virksomhederne. Ministeren pointerede, at høj kvalitet i revisorernes arbejde er afgørende for branchens fremtid og roste i den forbindelse foreningen for de initiativer, der er igangsat med henblik på at skabe rammer for en høj kvalitet.

Ministeren var imidlertid også opmærksom på, at kontrolskruen nok har fået et nøk for meget, og at det tilsyns- og sanktionssystem, der er blevet opbygget omkring revisorbranchen, er blevet lidt for voldsomt og indgribende. Uden at komme med konkrete tilsagn var ministeren ikke uvildig til at se på, om der kan skabes et mere fleksibelt og mindre byrdefuldt system. Især når vi taler om de mindre revisionsvirksomheder og de mere formelle krav til revisionen. Det er positive toner fra den ansvarlige minister, og det vil vi i FSR – danske revisorer gerne kvittere for.

At ministeren så til gengæld vil sætte endnu mere markant ind mod de virkelig grove overtrædelser af eksempelvis uafhængighedsreglerne, kan vi kun bakke op om. De - heldigvis meget få - revisorer, der groft tilsidesætter god revisionsskik, trykker hele branchens omdømme. Og det vil vi ikke acceptere.

Regeringens syn på revisorbranchen afspejler et ønske om at skabe et stærkt og konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv, som ikke er tynget af unødige byrder. Derfor er regeringen meget fokuseret på omkostningsniveauet og de ekstra byrder, som overimplementering af EU-regler og direktiver påfører virksomhederne.

Det er et godt udgangspunkt for de politiske forhandlinger om implementeringen af den nye EU-regulering, som vi har foran os. Her lægger foreningen vægt på, at der sker en minimumsimplementering, og at Folketinget ruller overimplementeringen af de såkaldte PIE-regler tilbage, så de matcher EU-reglerne.

Hvis omkostningsminimering og konkurrencekraft er målet, så er det uholdbart, at et større antal danske virksomheder omfattes af ny lovgivning, som de helt ville slippe for, hvis de havde placeret sig i eksempelvis Sverige eller Tyskland.

Regeringen ser også digitaliseringen som et af midlerne til at reducere virksomhedernes omkostninger. Selvom erfaringerne med selskabsindberetningerne mildest talt er skræmmende, så støtter foreningen bestræbelserne på at lette virksomhedernes byrder med nye digitale løsninger.
I mange af de små virksomheder er der stadig mange papirgange og hyldemeter af A4-mapper med bogføringsbilag og regnskabsmateriale.

Det kan helt klart gøres smartere, og ministeren løftede lidt af sløret for regeringens ambitioner om at skabe en samlet digital proces, hvor bogføring, regnskab og skatteregnskab samles i en forretningsgang. Det er der perspektiver i. Forudsætningen for, at det kan blive en succes, er imidlertid at de data, der kommer ud af det, er validerede, så de har en ordentlig kvalitet. Her vil revision og revisorer fortsat være relevante.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu