19. november 2019

Uddannelse

Her er optagelsestallene for CMA-studiet 2019

De endelige optagelsestal for cand.merc.aud.-studiet 2019 er nu tilgængelige. Der tegner sig et positivt billede af optagne på fuldtidsstudiet og fortsat stor interesse for erhvervskandidaten på cand.merc.aud.


Josefine Jørgensen Konsulent, CSR & Uddannelsespolitik
wwb@sfe.qx 4193 3141Det samlede optag på cand.merc.aud. på landsplan er i år på 601 studerende. Dette er en smule højere end optaget på i alt 589 studerende i år 2018. Der er tale om en lille stigning på ca. 2%.

Der optages fortsat flest studerende på Copenhagen Business School, mens optaget på Syddansk, Århus og Aalborg Universitet ligger i samme leje.

 

Fuldtid

Erhvervskandidat

Samlet optag

Aalborg Universitet

57

49

106

Aarhus Universitet

77

47

124

Copenhagen Business School

125

123

248

Syddansk Universitet

81

42

123

Total

340

261

601

 

Ud fra tallene kan det konstateres, at erhvervskandidatordningen fortsat er en succes. Optaget på erhvervskandidatuddannelsen udgør næsten halvdelen. Aarhus Universitet har blandt andet haft en stigning på ca. 30% i antal optagne på deres erhvervskandidat. Med en erhvervskandidat har den studerende mulighed for at kombinere studie og praktisk erfaring. Det er kun på Syddansk Universitet, der har oplevet en tilbagegang i optagne på erhvervskandidaten på ca. 30%.

Succesfulde AUD-udvalg

Cand.merc.aud.-studiet er omfattende og tidskrævende. Derfor hjælper FSR – danske revisorer med at stable AUD-udvalg på benene på alle universiteter. AUD-udvalgene står for at arrangere sociale arrangementer for CMA-studerende. Der bliver således årligt arrangeret forskellige events, hvor nye og gamle studerende kan mødes og skabe professionelle relationer. Derudover har der de sidste par år også været arrangeret studieture til bl.a. Shanghai og Bangkok.          

Der har desværre ikke været tilslutning til et AUD-udvalg på Aalborg Universitet i år. Aalborg Universitet tilstræber, at mellem 25 og 50 pct. af alle forelæsninger er e-forelæsninger. Det vil sige, at store dele af undervisningen kan tilgås hjemmefra. Det er på den ene side positivt, da det følger med den teknologiske udvikling og giver muligheden for aktivt at designe et forløb, der bedst muligt tilgodeser den enkeltes behov. På den anden side, kan det manglende fysiske fremmøde på studiet have negative effekter på studiemiljøet, og være baggrunden for fravalget af et AUD-udvalg.

FSR – danske revisorer ser positivt på optagelsestallene på cand.merc.aud.-studiet 2019, der vidner om en fortsat stor interesse for revisorbranchen.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu