01. april 2015

Ugens kommentar 2015

Højesteret: Revisor er ikke forsikringsselskab

Ugens kommentar, 1. april 2015


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Fredag den 27. marts faldt der langt om længe dom i Memory Card-Technology sagen. Højesteret frifandt revisorerne for at have forårsaget tab, da IT-firmaet gik i betalingsstandsning og senere konkurs tilbage i 2001. Med højesterets dom er der nu endeligt sat punktum i en sag, der har kørt i over 13 år.

Revisorerne var ellers i Landsretten blevet dømt til at betale 100 mio. kr. i erstatning til Memory Card-Technologys kreditorer for ansvarspådragende adfærd, som ifølge Landsretten havde medvirket til at forøge tabene i virksomheden. En dom, som Højesteret altså omgjorde, fordi den ikke fandt det bevist, at der er sammenhæng mellem mangler i revisionen af årsregnskabet og virksomhedens og kreditorernes senere tab.

Dommen viser, at det var rigtigt set at anke Landsrettens afgørelse i 2013, hvor selskabets bestyrelse blev frikendt, mens revisorerne blev gjort ansvarlige for de tab, som selskabets direktør John Trolle rettelig var ansvarlig for og dømt for. Set fra branchens side er afgørelsen helt central.

Højesteret imødegår således Landsrettens afgørelse fra 2013, idet den ikke finder det godtgjort, at manglende forbehold og mangelfulde værdiansættelser i revision i sig selv kan have ført til, at bestyrelsen ville have indstillet eller tilpasset virksomhedens drift for at undgå yderligere tab. Yderligere lægger Højesteret til grund, at det ikke er godtgjort, at bankerne ville have stoppet långivningen til Memory Card-Technology, hvis konklusionen på årsregnskabets havde været anderledes. Og endelig finder højesteret det heller ikke godtgjort, at der er sammenhæng mellem mangler i revisionen og det efterfølgende tab i virksomheden.   

Dermed er der sat en tyk streg under, at der ikke pr. automatik er adgang til at gå på strandhugst i revisorernes ansvarsforsikring uden påviselig sammenhæng mellem revisors fejl og tabenes opståen. Selv om revisionen ikke har været fejlfri i den aktuelle sag, er der trods alt grænser for, hvad revisorerne skal stå til ansvar for – i den konkrete situation, hvor en direktør bevidst har svindlet. Det er både rimeligt og betryggende i vores retssamfund.

Desværre er der fortsat alt for mange eksempler på, at kuratorerne meget hurtigt retter blikket mod revisorernes lovpligtige ansvarsforsikring, når et selskab er gået ned med store tab. De kommende år afventer vi afgørelser i en række store sager, hvor revisorerne er stævnet for trecifrede millionbeløb. Heriblandt sager, hvor ledelserne har svindlet og manipuleret, men ikke har penge eller forsikringer til at dække tabene. Vi håber, at dommerne og andre involverede parter i disse sager vil skele til afgørelsen i den aktuelle sag. 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu