30. april 2019

Skat Moms told og afgifter - Høringssvar

Høring af lovforslag på motorområdet og efter E&I aftalen

FSR - danske revisorer har den 6. august 2018 afgivet bemærkninger til lovforslag på motorområdet og efter E&I aftalen


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838FSR - danske revisorer finder det positivt, at transportvirksomheders mulighed for refusion af vægtafgift indsættes og præciseres i loven. FSR - danske revisorer finder dog, at fristen på 14 dage efter kalenderårets udløb til indsendelse af dokumentation er urimelig kort, når der henses til, at virksomheden skal fremlægge dokumentation for de foretagne transporter for et helt år.
 
Endelig finder FSR - danske revisorer det positivt, at lovforslaget lægger op til en afskaffelse af emballageafgiften og pvc-afgiften på PVC-folier, samt, at der indføres en bagatelgrænse for registrering på DKK 10.000 i emballageafgiftsloven, CFC-afgiftsloven, nikkel-cadmium-batteriafgiftsloven, konsum-is-afgiftsloven mv., uanset om virksomheden ville være omfattet af oplagshaver reglerne eller varemodtager reglerne, idet disse registreringer udgør en stor administrativ byrde for de berørte virksomheder.

Læs høringssvaret her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu