09. maj 2019

Skat Skat - Høringssvar

Høring om ændring af ejendomsvurderingsloven

Den 23. november 2018 afgav FSR - danske revisorer bemærkninger til lovforslaget om ændring af ejendomsvurderingsloven.


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838FSR ser positivt på, at der nu kommer en klarhed på Skatteministeriets udmelding om en udsættelse af ejendomsvurderingerne i foråret 2018, hvor det blev udmeldt, at de planlagte vurderinger pr. 1. september 2018 og pr. 1. september 2019 var udskudt til henholdsvis den 1. januar 2019 og den 1. januar 2020. Efterfølgende udsat igen primo november til 1. januar 2020 og 1. januar 2021.

FSR er derudover enig med Skatteministeriet i, at der bør skabes tryghed omkring den fremtidige boligbeskatning. Det skaber dog ikke tryghed, at der ikke i lovforslaget er taget stilling til ophævelse af det nuværende skattestop, som tidligere meddelt i forlig om de nye boligskatter, hvor de nye boligskatteregler skal erstatte det nuværende skattestop i 2021. Der er fortsat stor usikkerhed om konsekvenserne af de nye ejendomsvurderinger uanset de tidligere udmeldinger om , at der med forsigtighedsprincippet, nedsatte skattesatser og indefrysningsordning ikke vil ske højere skatteopkrævninger end på nuværende tidspunkt.

Indefrysningsordningen kommer nuværende boligejere til gode i form af en kredit, der dog ikke kan forveksles med en rabat, så det reelle indhold kan være en stigende boligskat. For de, der er på vej ind på boligmarkedet, er usikkerheden endnu større da stigningen i boligbeskatningen kan være betydelig. Uklarhederne i forhold til det eksisterende skattestop skaber derfor stadig betydelig usikkerhed.

Læs høringssvaret her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu