23. april 2019

Skat Skat - Høringssvar

Høring om ændring af selskabsskatteloven

FSR - danske revisorer har den 23. marts 2018 fremsendt bemærkninger til Skatteministeriet vedr. udkastet til ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love (Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder mv.)


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838FSR ser positivt på, at der indføres regler, der hindrer, at passiv investeringsvirksomhed medfører etablering af et fast driftssted både i relation til, hvornår der anses for udøvet et erhverv gennem et fast forretningssted og i relation til, hvornår der efter agentreglen anses for udøvet et erhverv, herunder den kommende udvidelse af agentreglen.
 
Etablering af fast driftssted begrænses således til de tilfælde, hvor der udøves en næringsvirksomhed, hvilket ifølge bemærkningerne afgøres efter de almindelige principper for fastlæggelsen af det skatteretlige næringsbegreb. Dette begreb er dog ikke i alle tilfælde klart defineret, og der vil derfor fortsat bestå en vis usikkerhed i forhold til, hvorvidt en aktivitet kvalificerer til udøvelse af erhverv (næring), og dermed mulig etablering af et fast driftssted.

De ændrede kriterier for, hvornår der er tale om udøvelse af erhverv, får også betydning for danske selskaber. Når passiv investering ikke længere kan kvalificeres som udøvelse af erhverv, og dermed ikke længere kan udgøre et fast driftssted, kan denne indkomst således ikke længere undtages fra dansk beskatning med henvisning til territorialprincippet. Dette medfører dog ifølge lovbemærkningerne ikke en øget beskatning, fordi der allerede nu sker dansk CFC-beskatning af indkomsten i det faste driftssted. Den ændrede definition medfører således blot, at en CFC-beskatning udskiftes med en almindelig indkomstbeskatning

FSR er usikre på, om dette nu også er helt korrekt? Hvis de pågældende udlande, hvor danske selskaber nu har faste driftssteder, ikke har en tilsvarende regel om, at passiv investering ikke anses for udøvelse af erhverv, kan der således være situationer, hvor der efter udenlandske regler fortsat består et fast driftssted, mens dette ikke er tilfældet efter de nye danske regler. Resultat er da, at indkomsten dobbeltbeskattes, nemlig dels som dansk indkomst og dels i udlandet som indkomst fra et fast driftssted. 
 
Den foreslåede ændring kan således medføre, at Danmark og udlandet beskatter den samme indkomst, men på to forskellige grundlag – dels som indkomst optjent i Danmark og dels som indkomst optjent i udlandet

Læs høringssvaret her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu