09. maj 2019

Skat Skat - Høringssvar

Høring om styresignal vedr. økonomisk virksomhed ved erhvervelse og besiddelse af kapitalandel

Den 19. september 2018 har FSR - danske revisorer afgivet bemærkninger til udkastet til styresignal vedr. økonomisk virksomhed ved erhvervelse og besiddelse af kapitalandel


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838Udkastet til styresignal er en praksisændring på baggrund af EU-domstolens dom i sag C-320/17, Marle Participations SARL. Marle-sagen konkluderer, at økonomisk virksomhed, der følger at besiddelsen af kapitalandele i datterselskaber, ikke kan begrænses efter deres art.

FSR - danske revisorer finder det meget positivt, at Skattestyrelsen lægger et udkast til styresignal frem så hurtigt efter Marle dommen. 
 
FSR - danske revisorer finder det endvidere meget positivt, at styresignalet indeholder konkrete eksempler til illustration af Skattestyrelsens opfattelse af reglerne, der bidrager til en praktisk anvendelse af styresignalet. 
 
Det er FSR – danske revisorers holdning, at vurderingen af momsfradragsretten af retssikkerhedsmæssige grunde må foretages på tidspunktet for transaktionerne og i forbindelse med overdragelser af kapitalandele i forbindelse hermed.  Vi vil opfordre til at dette præciseres i styresignalet.

Læs høringssvaret her

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu