28. januar 2022

Skat Skat - Høringssvar

Høringssvar om ændring af opkrævningsloven, inddrivelse af gæld til det offentlige love og andre skattelove

FSR – danske revisorer har den 15. oktober sendt følgende bemærkninger til høringssvaret vedrørende forslag om ændring af opkrævningsloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love.


FSR – danske revisorer har fremsendt følgende bemærkninger i høringssvaret:

Først og fremmest hilser vi initiativet om styrket skattekontrol og det foreliggende høringssvar velkomment for at imødegå skatteunddragelse.

Ordlyden i den nye bestemmelse vil give mulighed for at stille den daglige ledelse til ansvar, hvor virksomheden ikke er registreret på rette vis i henhold til Skatteforvaltnings systemer.

Vil det også omfatte de situationer, hvor en virksomhed i løbet af indkomstår fx har en omsætning på mere end 50.000 kr., men hvor virksomheden først bliver opmærksom på det, når den tredje handel á 25.000 kr. registreres – 0 8 dages fristen for registrering overskrides? Det kan fx være en startup virksomhed, som endnu ikke har skabt sig det fulde overblik over kompleksiteten i skattelovgivningen.

Vi vil dog gerne foreslå, at fristen bliver ændret til at være mindst 4 uger og maks. 8 uger. På den måde vil Skatteforvaltningen kunne inddrage virksomhedens individuelle behov og fastsætte en frist, der er afmålt til den enkelte virksomhed.

Vi vil gerne gøre opmærksom på Skatteankestyrelsens og Landsskatterettens sagsbehandlingstider, som er en del længere end fire uger. Vi har lidt svært ved at se, hvordan en klage over et påbud, som ikke har opsættende virkning, kan være afgjort inden påbuddet på fire uger skal effektueres. Vi vil på den baggrund gerne foreslå, at man retter lovforslaget, så en påklage om et påbud, som skal være effektueret inden for 4 uger, ikke når at ligge hos Skatteankestyrelsen eller Landsskatteretten i de fire uger uden en afgørelse.

Læs hele høringssvaret.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber