01. september 2021

Skat Skat - Høringssvar

Høringssvar om Europa-Kommissionens forslag vedrørende indførelsen af en CO2-grænsetilpasningsmekanisme

FSR – danske revisorer har den 27. august fremsendt følgende bemærkninger til høringssvaret om Europa-Kommissionens forslag vedrørende indførelsen af en CO2-grænsetilpasningsmekanisme.


Der er som udgangspunkt lagt op til, at det skal følge prisen på CO2 kvoter i henhold til EU ETS systemet. På den måde forventes det, at der bliver en lighed mellem den EU indenlandske afgift og afgift på ikke-EU baserede varer.

Det vil alt andet lige medføre en lang række administrative udfordringer og samtidig en række opgaver, som skal løses af tredjemand. Her tænker vi fx på registrering af virksomheden, som importør i systemet, viden om produkterne og deres oprindelse, viden om produkternes CO2 aftryk, handel med certifikater, uddeling af gratis certifikater osv.

Det vil formentlig have en indflydelse på prisfastsættelsen af de enkelte varer fx ved overvæltning.

Det er vores overordnede vurdering, at det er afgørende, at implementeringsperioden bliver tilstrækkelig lang til, at fx krav om it-system, registrering og kendskab til produkters CO2 belastning kan imødekommes for erhvervslivet. Det vil også være afgørende erhvervslivet, at de har kendskab til de omkostninger, de bliver påført, så der kan foretages en ordentlig prisfastsættelse mod næste led.

Læs hele høringssvaret.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber