21. april 2021

Skat Skat - Høringssvar

Høringssvar om forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven

FSR – danske revisorer har den 15. januar 2021 afgivet følgende bemærkninger vedrørende forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og svovlafgiftsloven (Forhøjelse af grænsen for straksafskrivning m.v., midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler, forlængelse af den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og forlængelse af bundfradrag i svovlafgiften)


Jawad Jaber Studentermedhjælper
wwn@sfe.qx


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838Ikrafttrædelse

Vi bemærker, at loven ifølge forslaget skal træde i kraft 1. juli 2021. Mulighederne for straksfradrag samt investeringsvindue har dog virkning fra 23. november 2020.

Når loven først træder i kraft 1. juli 2021, betyder det, at skatteydere skal selvangive indkomståret 2020 uden brug af henholdsvis straksfradrag og investeringsvindue. De skatteydere, som ønsker at gøre brug af straksfradraget og investeringsvinduet for indkomståret 2020, skal i stedet anmode om genoptagelse for indkomståret 2020 alternativt anmode om udsættelse for selvangivelse.

Det virker administrativt tungt både for virksomheder og selskaber samt Skattestyrelsen.

Vi vil på den baggrund gerne forslå, at loven træder i kraft før 1. juli 2021, så der ikke bliver behov for at ansøge om genoptagelse, hvis virksomheder og selskaber ønsker at benytte fradragsmulighederne allerede for indkomståret 2020.

Læs hele FSR – danske revisorers høringssvar her.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber