28. januar 2022

Skat Skat - Høringssvar

Høringssvar om udkast til styresignal om ændring af praksis for fradragsret for moms af leasingydelser anvendt til ærindekørsel

FSR – danske revisorer har den 17. november 2021 afgivet bemærkninger til høringssvar om udkast til styresignal om ændring af praksis for fradragsret for moms af leasingydelser på demonstrations- og udlejningspersonbiler anvendt til ærindekørsel (genoptagelse)


FSR – danske revisorer har afgivet følgende bemærkninger:

Fuldt momsfradrag

Vi foreslår, at det præciseres i styresignalet, at ærindekørsel anses som en fradragsberettiget aktivitet uanset om bilforhandleren ejer bilen eller leaser bilen. Vi vil endvidere foreslå, at det præciseres, at praksisændringen omfatter momsfradrag for alle driftsudgifter på de omhandlede biler, således at der er momsfradrag både for leasingydelsen og øvrige driftsomkostninger på bilen i form af eksempelvis brændstof og reparationsydelser.

Forældelse

Udkastet til styresignal indeholder på nuværende tidspunkt ingen referencer til skatteforvaltningslovens § 34a. Vi forslår derfor, at følgende sætning inkluderes:

Når praksis er endeligt underkendt ved en afgørelse eller dom, og der i den forbindelse er adgang til ekstraordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 4, eller skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, regnes den 10-årige forældelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 34a, stk. 4, fra tidspunktet for afgørelsens eller dommens afsigelse.

Læs hele høringssvaret.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber