18. august 2021

Skat Skat - Høringssvar

Høringssvar om udkast til styresignal om beregning af frist for ordinær fastsættelse af godtgørelse efter elpatronordningen

FSR – danske revisorer har den 16. august 2021 afgivet følgende bemærkning til høringssvaret om udkast til styresignal om beregning af frist for ordinær fastsættelse af godtgørelse efter elpatronordningen.


Jawad Jaber Studentermedhjælper
wwn@sfe.qx


Louise Egede Olesen Skattechef, cand.jur.
yrb@sfe.qx 2132 1838Det er vores opfattelse, at den i styresignalet beskrevne praksis må anses for at gælde generelt, eftersom der ikke ses at være hjemmel til indskrænke den af Landsskatteretten fastslåede praksis til alene at omfatte afgiftsgodtgørelse efter elpatronordningen.

Vi er naturligvis bevidste om, at selve afgørelsen fra Landsskatteretten kun vedrørte afgiftsgodtgørelse efter elpatronordningen, men principperne fra afgørelsen må gælde generelt indenfor afgiftsgodtgørelse af energiafgifter.

Det tidligste tidspunkt, hvor krav om afgiftsgodtgørelse generelt kan blive gjort gældende, må således anses for at være direkte efter udløbet af måneden.

Vi skal derfor opfordre Skattestyrelsen til at præcisere, at den fremadrettede praksis i styresignalet gælder generelt ved godtgørelse af energiafgifter.

Se FSR - danske revisorers høringssvar her

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber