01. september 2021

Skat Skat - Høringssvar

Høringssvar om udkast til styresignal om praksisændring som følge af SKM2020.14.HR

FSR – danske revisorer har den 30. august fremsendt følgende bemærkninger til høringssvaret om udkast til styresignal praksisændring som følge af SKM2020.14.HR


Det fremgår af udkastet pkt. 5, at det kumulative krav i skatteforvaltningsloven § 30 er opfyldt, når:

  • ændringen af skatteansættelsen har betydning for den skattepligtiges valg, og
  • det er godtgjort, at den skattepligtige ville have foretaget et andet valg, hvis den skattepligtige havde haft kendskab til ændringen af skatteansættelsen.

Skattestyrelsen har i de to bullets givet udtryk for styrelsens forståelse af SKM2020.14.HR. Det giver desværre kun skatteyder en begrænset bedre forståelse af indholdet af skatteforvaltningsloven § 30.

Det er vores opfattelse, at Skattestyrelsens udlægning af SKM2020.14.HR i form af de to bullets indeholder en stor grad af fortolkning, som betyder, at skatteydere ikke bliver klogere på, hvornår de egentlig er berettigede til omvalg.

Det fremgår således ikke af udkastet, hvornår Skattestyrelsen vil anerkende, at skatteansættelsen har haft betydning for den skattepligtiges valg. Det fremgår heller ikke, hvornår og hvordan den skattepligtige overfor Skattestyrelsen kan kvalificere, at denne ville have foretaget et andet valg.

Det må forventes, at lige netop indholdet af de to bullets kan blive stridspunkter mellem en skattepligtig og Skattestyrelsen.

Vi mener, det er nødvendigt, at Skattestyrelsen uddyber indholdet af den nye praksis. På den måde vil der være større gennemsigtighed for skattepligtige, som på den måde også vil få klarhed over, hvad deres rettigheder er i forhold til omvalg.

Det vil på sigt også gavne sagsbehandlingen af fremtidige sager, hvis Skattestyrelsen allerede nu uddyber, hvad indholdet af de to bullets nærmere består af.

Se FSR - danske revisorers høringssvar.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber