10. februar 2020

Skat Skat - Domme/afgørelser/praksis

Hovedaktionær kunne ikke omgøre indbetaling ift. aktionærlån

En indbetaling af summen på et aktionærlån fjerner ikke aktionærlånsbeskatningen og aktionæren kunne ikke efterfølgende omgøre indbetalingen


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838En hovedaktionær fik stillet et lån til rådighed fra sit selskab via mellemregningen. Aktionæren valgte efterfølgende at indbetale næsten hele lånets beløb til selskabet, fordi han troede, at dette ville fjerne beskatningen. Han var ikke opmærksom på, at en udlodning af selve fordringen kunne forhindre en dobbeltbeskatning.  

Hovedaktionæren ønskede efterfølgende at få omgjort den delvise tilbagebetaling af lånet efter reglerne i skatteforvaltningslovens § 29, da en tilbagebetaling medførte dobbeltbeskatning.

Landsskatteretten kommer i sin afgørelse frem til, at aktionæren ikke har ret til at omgøre indbetalingen fordi:

  • Selve indbetalingen medførte ikke overfor klageren en ny skatteansættelse 
  • lånet ved tilbagebetalingen blev indfriet. Dermed var fordringen ophørt,
  • herudover havde dispositionen ikke haft utilsigtede skattemæssige virkninger, da en senere udbyttebeskatning ved udbytteudlodning af indbetalingen ikke kunne anses som en utilsigtet skattemæssige virkning.

Afgørelsen illustrerer fint, hvilket udfordringer der er med omgørelsesreglerne og navnlig hvilke udfordringer der er aktionærlånsreglerne i ligningslovens § 16E. FSR arbejder fortsat på at sikre mere fornuftige regler på området.

Læs afgørelsen her:

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu