05. marts 2020

Skat Skat - Info fra skat

Hovedaktionær skal også indberette kontrollerede transaktioner

Vi har modtaget flere henvendelser fra medlemmer, som er usikre på, hvem der skal foretage indberetning af kontrollerede transaktioner. I nyheden gennemgår vi retningslinjerne fra Skattestyrelsen.


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838FSR - danske revisorer har i to nyheder henholdsvis den 19. december 2019 og 24. februar skrevet om indberetning af kontrollerede transaktioner mellem et selskab og hovedaktionæren. 

I de to nyheder fortæller vi, at Skattestyrelsen blandt andet betragter løn og udbytte mellem selskab og hovedaktionær, som kontrollerede transaktioner.  

Efterfølgende har vi modtaget flere henvendelser fra medlemmer, som stiller uddybende spørgsmål til indberetningspligten.  

På baggrund af de henvendelser vurderer vi, at det er relevant at opsummere følgende:

  • Indberetningspligten følger af skattekontrolloven § 38
  • Transaktioner er kontrollerede, når de sker mellem to parter, hvor den ene har bestemmende indflydelse over den anden, jf. skattekontrolloven § 37, nr. 6
  • Der skal ske indberetning både for en hovedaktionær og et selskab, når der foreligger bestemmende indflydelse, som er mere end 50 pct., jf. skattekontrolloven § 37, nr. 1
    • Hovedaktionær skal indberette i bilag 05.021, som skal vedhæftes hovedaktionærens oplysningsskema.
    • Selskab skal indberette i oplysningsskemaet.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at hovedaktionærens indberetningerne vedrører kontrollerede transaktioner for indkomståret 2019 - 1/1-31/12. Har det selskabet forskudt indkomstsår, vil hovedaktionærens kontrollerede transkationer være fra flere af selskabets indkomstår.  

Indberetningspligten omtales også i Den juridiske vejledning, afsnit C.D.11.12

FSR - danske revisorer er i dialog med Skattestyrelsen om indberetningspligten for indkomståret 2019. Vi har desuden opfordret skatteministeren til en lovændring for fremadrettede indkomstår. 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu