27. juni 2019

Skat Skat - Andet

Husk at indsende oplysningsskemaet for juridiske personer senest den 1. juli kl. 9

Fristen for aflevering af oplysningsskemaet nærmer sig. Efter ikrafttrædelsen af skattekontrolloven 1. januar 2019 er fristen for juridiske personer i 2019 1. juli kl. 9.


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838Nyheden er opdateret efter udsendelse af FSR - danske revisorers nyhedmail den 27. juni kl. ca. 16.52, da der var fejl i datoen. 

Ikrafttrædelsen af skattekontrolloven, lov nr. 1535 af 19/12/2017, betyder, at hvis oplysningsfristen udløber dagen før eller på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges fristen  til den førstkommende hverdag kl. 9.  

I 2019 falder 30. juni på en søndag. Det betyder derfor, at oplysningsfristen for juridiske personer forlænges til mandag den 1. juli kl. 9. 

For så vidt angår fysiske personer, der skal aflevere udvidet selvangivelse, er indberetningsfristen den 1. juli kl. 23.59. 

Hvis fristen ikke overholdes, kan Skatteforvaltningen pålægge skatteyderen tvangsbøde, indtil oplysningsskemaet er indsendt.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu