06. september 2018

Erhvervsret Finansielle sektor - Lovgivning og fortolkning

Husk LEI-koden, når du handler værdipapirer

Det er et krav for juridiske enheder at have en LEI-kode ved køb og salg af værdipapirer. Ifølge Finanstilsynet har flere danske selskaber endnu ikke erhvervet en LEI-kode. Det skaber udfordringer, når pengeinstitutter skal gennemføre værdipapirtransaktioner.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxLEI-koden (Legal Entity Identifier) er et identifikationsnummer, som juridiske enheder i EU skal anvende, når de handler med værdipapirer på et reguleret marked i EU. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have et CVR-nummer. 

Kravet om LEI-kode følger af henholdsvis udstederbekendtgørelsen, og forordning nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR). MiFIR trådte i kraft den 3. januar 2018.

Efter ikrafttrædelsen af MiFIR har det imidlertid vist sig, at en række virksomheder ikke har været opmærksomme på kravet om LEI-kode ved køb og salg af værdipapirer. Finanstilsynet har oplyst, at særligt én situation volder udfordringer i praksis – likviderede selskaber, som på tidspunktet for likvidationen ikke har haft en LEI-kode, men hvor likvidator efter at selskabet er afmeldt, er blevet opmærksom på, at selskabet ikke har fået afhændet samtlige værdipapirer. Samme situation kan opstå ved behandling af konkurs- og dødsboer. Efter tidligere praksis ville likvidator, eller en anden rådgiver, anmode et pengeinstitut om at sælge værdipapirerne for det lukkede selskab, som ikke havde en LEI-kode. Dette kan ifølge oplysninger fra Finanstilsynet til FSR’s sekretariat ikke længere lade sig gøre, idet MiFIR stiller krav om LEI-kode, før aktien eller obligationen kan sælges.

Selve oprettelsen af LEI-koden sker ved kontakt til en Local Operating Unit (LOU). FSR - danske revisorer er blevet oplyst, at der pt. er en nordisk (NordLEI) og tre danske LEI-udbydere (Dansk LEI, FinReg og Leikode). I forbindelse med oprettelsen har LEI-udbyderne brug for virksomhedsdata, der fremgår af CVR-registeret. LEI-udbydere opkræver et oprettelsesgebyr i størrelsesordenen 100-150 euro samt et årligt gebyr. GLEIF (Global LEI Foundation), som står bag LEI-systemet, har oplyst, at indtægterne fra LEI-koderne går til administration, system-udvikling og kundeservice

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu