08. januar 2019

Erhvervsret Aktie- og anpartsselskaber - Lovgivning og fortolkning

Hvad betyder den nye ferielov for arbejdsgivere og lønmodtagere?

Ny ferielov med samtidighedsferie indebærer nye udfordringer og faldgruber.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxFolketinget vedtog i januar 2018 en ny ferielov, der træder i kraft den 1. september 2020.

Den nye ferielov viderefører en række grundlæggende principper. Lønmodtagere vil blandt andet fortsat kunne optjene fem ugers betalt ferie og have mulighed for enten ferie med løn eller feriegodtgørelse. Den nye ferielov indeholder dog en række væsentlige ændringer i den måde, lønmodtagere optjener og afholder ferie på.

Samtidighedsferie
Lønmodtagere optjener i dag ferie i kalenderåret. Selve afviklingen sker i ferieåret 1. maj til 30. april. Denne periodeforskydning mellem optjening og afvikling af ferie er i strid med EU-retten. Den nye ferielov hjemler derfor samtidighedsferie, hvor lønmodtagere løbende optjener og afvikler i ferieåret, der fremover er 1. september til 31. august. Lønmodtager og arbejdsgiver kan desuden aftale, at lønmodtageren kan afholde betalt ferie inden den er optjent. Ændringerne øger lønmodtageres fleksibilitet for ferieafholdelse, ligesom nye på arbejdsmarkedet kan få betalt ferie i første år på arbejdsmarkedet.

Regnskabsmæssigt medfører den nye ferielov, at den summariske metode for opgørelse af feriepengeforpligtelser ikke længere kan anvendes. Virksomheden må nødvendigvis fremover konkret opgøre antal optjente feriedage og restferiedage per medarbejder.

Overgangsordning – to opsparingsperioder
Ferielovens overgangsordning betyder, at ferie optjent 12 måneder før lovens ikrafttrædelse den 1. september 2020 skal indefryses i en fond administreret af Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Lønmodtagere får først udbetalt beløbet, når de forlader arbejdsmarkedet. Arbejdsgiveren kan indbetale beløbet til fonden med det samme – alternativt kan arbejdsgiveren udsætte betalingen til fondens udbetalingstidspunkt, hvor den ansatte går på pension.
Overgangsordningen søger at tage hensyn til virksomhedernes likviditet, da lønmodtagere potentielt kan have ti ugers betalt ferie tilgode i første år med samtidighedsferie. Det skyldes, at lønmodtagere kan have ikke-afholdt-ferie efter de gældende regler, og samtidig på overgangstidspunktet optjene ny ferie, som kan afholdes løbende.

I perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019 kan lønmodtagere opspare 16,64 feriedage. Lønmodtageren kan afholde disse feriedage efter de gældende regler eller overføre dem til afholdelse efter den nye ferielov.

Hvad skal revisor vide?
FSR – danske revisorer afholder den 24. januar 2019 et aktuelt kursus for godkendte revisorer, der gerne vil være ajour med den nye ferielov. På kurset vil der blandt andet blive gennemgået en række eksempler, der tydeliggør konsekvenserne af den nye ferielov.

Læs den nye ferielov her.

Tilmeld dig FSR – danske revisorers kursus om den nye ferielov her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu