04. november 2019

Revision Revision og erklæringsopgaver - PIE mm

Hvad er de hyppigste Key Audit Matters i europæiske banker?

Revisor medtager i gennemsnit 4,2 Key Audit Matters i påtegninger på europæiske bankregnskaber. Især nedskrivninger på udlån er et af de mest centrale forhold ved revisionen. Hør mere om blandt andet dette emne på kursus for revisorer i kreditinstitutter.


Jan Brødsgaard Fagkonsulent, cand.merc.aud.
woe@sfe.qx 3369 1060En analyse fra Accountancy Europe viser et lille fald i antallet af Key Audit Matters i 2018-regnskaberne i forhold til 2017.

Det er næppe overraskende, at nedskrivning på udlån og tilgodehavender er anført som et af de centrale forhold ved revisionen ("key audit matters") i 92 % af de europæiske bankers regnskaber.

Andre hyppige "key audit matters" er klassifikation og måling af finnasielle instrumenter og forhold vedrørende it-systemer. Begge disse emner er anført som centrale forhold ved revisionen i mindst halvdelen af de europæiske bankers regnskaber.

Den europæiske revisororganisation, Accountancy Europe, har med udgangspunkt i 62 årsrapporter fra 2018 analyseret, hvilke centrale forhold ved revisionen revisor hyppigst har medtaget i påtegningen på europæiske bankregnskaber.

Øvrige hyppige "key audit matters", som dog forekomme i under halvdelen af regnskaberne, er blandt andet igangværende retssager og myndighedssager, nedskrivninger af andre aktiver og behandling af indkomstskat.

Kommunikation af centrale forhold ved revisionen er et relativt nyt krav til revisors påtegning på årsregnskabet i virksomheder af interesse for offentligheden, herunder finansielle virksomheder. Før indførelsen af dette krav, benyttede revisorerne meget ofte en standardpåtegning, hvoraf det ikke nødvendigvis fremgik, hvad der var de største revisionsmæssige risici.

På FSR - danske revisorers aktuelle kursus om revision, god ledelsesskik og regnskabsaflæggelse i kreditinstitutter den 12. november 2019 har du mulighed for at høre om de nyeste tendenser i bankers regnskaber og revisionsmæssige forhold, og der vil blandt andet være indlæg af Accountancy Europe om hyppigheden af Key Audit Matters.

PROGRAM:

København den 12. november 2019

9.00-9.10

Velkomst
Henrik Bjørn, Beierholm, medlem af FSR - danske revisorers finansielle udvalg

9.10-9.55

Bankernes samfundsansvar
Tillid - det lange seje træk, hvidvask, kunderådgivning, krav til bankers ledelseskompetencer
Ane Arnth Jensen, Finans Danmark

9.55-10.40

Nationalbankens kreditregister
Birigtte Buchholst, Danmark Nationalbank

10.40-11.00

PAUSE

11.00-11.45

Struktur og opkøb i banksektoren
Nicolas Rohde, BankResearch A/S

11.45-12.30

Outsourcing
Kim Stormly Hansen, Nykredit

12.30-13.15

FROKOST

13.15-14.00

Uafhængighed og aktuelle etiske problemstillinger
Anders Duedahl-Olesen, EY, medlem af FSR – danske revisorers etikudvalg

14.00-14.45

Key Audit Matters in European banks
Ben Renier, Accountancy Europe

14.45-15.15

PAUSE

15.15-16.00

Nyt fra Finanstilsynet
Herunder IFRS 9-erfaringer, ny rev.bek., FT’s indsatsområder ift banker, regnskabskontrol, ny IBOR-referencerente
Karen Abelskov

16.00-16.45

Compliance in a Danish context -Trust and confidence vs. control v/Philippe Vollot, Danske Bank

16.45-17.00

Afslutning
Henrik Bjørn

FSR - danske revisorer holder tillige et kursus om revision, god ledelsesskik og regnskabsaflæggelse i forsikringsselskaber og pensionskasser den 13. november 2019 samme sted. På kurset orienterer Finanstilsynet og Forsikring & Pension samt repræsentanter for branchen om de aktuelle udfordringer for forsikringsselskaber, pensionskasser og revisorer i denne branche.

Tilmelding til kurserne kan ske via www.fsr.dk, Kurser & Arrangementer. 

Analysen fra Accountancy Europe om Key Audit Matters in European Banks kan findes her.

 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu