29. januar 2020

CSR og bæredygtighed Internationalt - Fremtidens rapportering

Hvem skal være fremtidens standardsætterorgan?

Klimaforandringer, bæredygtighed og menneskerettigheder har stigende interesse fra virksomhederne. Accountancy Europe ønsker, at disse ikke-finansielle informationer skal inkorporeres i årsregnskabet for at give et mere retvisende billede af virksomhedens resultat.


Alexander Munkholm Bruun Studentermedhjælper
nzo@sfe.qx


Josefine Jørgensen Konsulent, CSR & Uddannelsespolitik
wwb@sfe.qx 4193 3141Klimaforandringer, globale risici og muligheder betyder, at virksomheders finansielle rapportering ikke længere giver et fuldstændigt retvisende billede af virksomhedens resultat. Disse emner behandles i virksomhedernes ikke-finansielle rapportering.

Der findes imidlertid mange forskellige standarder og vejledninger for den ikke-finansielle rapportering. Dette skaber ofte mere forvirring end det gavner. Det ønsker Accountancy Europe at ændre på. Accountancy Europe har i den forbindelse udgivet et tænkepapir med formålet om at harmonisere den ikke-finansielle og finansielle rapportering.

I papiret introduceres ni kriterier der skal hjælpe virksomhederne med at ensarte de ikke-finansielle informationer og samtidig inkorporere dem i årsregnskabet.

Kriterierne omfatter følgende:

  1. Urgency
  2. Global or local institution
  3. Oversight
  4. Due process of standard setting
  5. Responding to stakeholder interests
  6. Framework and metrics
  7. Materiality lens
  8. Legal embedding og
  9. Role of technology.

Accountancy Europe præsenterer i papiret ligeledes fire mulige indgangsvinkler til at opnå en organisation hvor både den finansielle og ikke-finansielle information er en del af årsregnskabet.
Accountancy Europe er selv fortaler for mulighed nr. fire, ’’Global corporate reporting structure’’, som ønsker et samlet globalt sæt af standarder for virksomhedsrapportering. Accountancy Europe påpeger, at denne indgangsvinkel vil være den mest omfattende, men dog give virksomhederne bedst mulighed for at adressere deres arbejde med nogle af de udfordringer verden står over for. 

Har du forslag til hvordan de ikke-finansielle informationer kan inkorporeres i årsregnskabet? Så kan du sende dem til Accountancy Europe her
Fristen er den 31. marts 2020. FSR – danske revisorers CSR-udvalg og Regnskabsteknisk udvalg indsender kommentering af papiret på vegne af foreningen. For mere information herom, kontakt CSR-konsulent Josefine Ellen-Marie Jørgensen

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu