31. august 2018

Revision Hvidvask og terrorfinansiering - Særlige emner

Hvidvask og finansiering af terrorisme – brug reglerne!

Revisorer er en faggruppe, som rutinemæssigt får påskrevet i Hvidvasksekretariatets årsberetninger, at kendskabet til reglerne kunne forbedres: Således i 2015, hvor det nærmest rutinemæssigt oplyses, at der er fokus på ”at højne opmærksomheden på forpligtelserne efter hvidvaskloven i de brancher, der fortsat ikke er så stærkt repræsenterede i opgørelsen over afgivne underretninger til Hvidvasksekretariatet. Blandt disse brancher kan nævnes advokater, revisorer og ejendomsmæglere”.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxI sammenhæng med Hvidvasksekretariatets fokus bringer vi i den kommende tid en nyhedsserie om emnet.

Vi indleder baggrundsblokken blødt med at redegøre for begreberne i to nyheder om henholdsvis hvidvask og terrorfinansiering. Derpå bringes en nyhed om de såkaldte politisk eksponerede personer, som antages at være særligt udsatte, og som der kan bruges megen tid på; men hvor går grænsen for, hvad der er en acceptabel undersøgelsesdybde og -bredde?

Baggrundsblokken afsluttes med en nyhed om reelle ejere og mere specifikt om forholdet mellem revisors pligter efter hvidvaskloven og selskabers pligter til at registrere reelle ejere i virk.dk.

Baggrundsblokken efterfølges af en blok af nyheder om eksempler på typetilfælde, hvor revisors mistanke kunne blive vakt og udløse underretningspligt, hvis mistanken ikke kan afkræftes:

  • Kontantforbuddet

  • Omkostninger

  • Gennemstrømningsselskaber

  • Indsamlinger og foreninger.

Endelig afsluttes der med en større nyhed om det centrale: Opfyldelse af formålet med reguleringen, det vil sige undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligten ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, der ikke kan afkræftes. Og en mindre nyhed om tavshedspligten og undtagelserne hertil.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu