Skat Aktionærlån

Hvordan er det lige med aktionærlån

FSR – danske revisorer har for nyligt udgivet et opdateret notat om, hvordan en hovedaktionærs hævninger bedst løses revisions-, regnskabs- og skattemæssigt.