23. januar 2015

Ugens kommentar 2015

Hvorfor er årsregnskaber vigtige?

Ugens kommentar, 23. januar 2015


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Af Charlotte Jepsen, administrerende direktør, FSR - danske revisorer

Revisorernes højsæson, hvor godt 200.000 virksomheder har bedt deres revisor om revision, udvidet gennemgang eller assistance, står for døren. For de fleste virksomheder er det naturligt, at de også har en dialog om kvaliteten og behovet for troværdighed i årsregnskabet – ikke mindst i forhold til banken, der ofte foretrækker revision.

Det er godt givet ud for virksomhederne, at de investerer noget tid i deres eksterne årsregnskaber – og ikke kun for bankens skyld. Alle danske virksomheder bliver nemlig kreditvurderet på baggrund af deres offentliggjorte årsregnskaber. Virksomhederne bliver kategoriseret i risikogrupper (høj/lav), og de får også sat et konkret anbefalet maksimumbeløb på, som banker, leverandører, kunder med videre kan se.

Årsregnskabet er altså ikke kun for Erhvervsstyrelsens skyld – eller til pynt på virk.dk. Det skaber faktisk værdi for virksomheden og dens omgivelser og betyder noget for forretningen.

Alligevel hører vi gang på gang en retorik fra offentlig side om, at regnskaber er bøvl og besvær. Og det er faktisk paradoksalt, for en undersøgelse som Erhvervsstyrelsen selv har bestilt om brugen af årsregnskaber viser, at årsregnskabet er vigtigt.

Af undersøgelsen fremgår det, at årsregnskabet er den første informationskilde, som banker, leverandører og andre regnskabsbrugere undersøger, og at informationerne i virksomhedernes årsrapporter opfattes som meget troværdige og af høj kvalitet – især hvis de er reviderede. Forklaringerne er, at informationerne og data i årsrapporterne er udarbejdet på ensartet og struktureret vis, fastlagt af formelle regler, der blandt andet gør det muligt, at sammenligne informationer fra årsrapporter på tværs af virksomheder, hvilket tillægges stor værdi.

Når kvaliteten eller mængden af information i regnskabet reduceres, så betyder det større risici og dårligere beslutningsgrundlag for regnskabsbrugerne. Det sidste har den åbenlyse negative effekt, at virksomhederne får sværere ved at låne og/eller får dårligere rentevilkår i banken.

Set på bundlinjen - er regnskaber og revision så bøvl og besvær, eller er de reelt værdiskabende? Det offentlige er måske i tvivl. Virksomhedernes banker og kunder er ikke i tvivl, og det bør virksomhederne være opmærksomme på her ved indgangen til den store regnskabssæson.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu