Regnskab IAS - Internationale regnskabsstandarder

IAS 10 - Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

IAS 10 som vedtaget af EU