Regnskab IAS - Internationale regnskabsstandarder

IAS 28 - Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures

IAS 28 som vedtaget af EU