Regnskab IAS - Internationale regnskabsstandarder

IAS 32 - Finansielle instrumenter: Præsentation

IAS 32 som vedtaget af EU