Regnskab IAS - Internationale regnskabsstandarder

IAS 39 - Finansielle instrumenter: Indregning og måling

IAS 39 som vedtaget af EU