26. juni 2019

Revision Revision og erklæringsopgaver - Revision - Faglige nyheder og vejledninger og fortolkning mv - Teknologi

Implementering af AI-revision/dataanalyse hos en SMV-revisor

Den digitale transformation er i rivende udvikling, og det er nødvendigt for revisor at følge med digitaliseringen i revisionen for at kunne forblive forretningsdygtig og relevant.


Søren Lindebjerg Olsen fyb@sfe.qx


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148Revisorerne kan i løbet af få år miste eksistensgrundlaget, hvis de ikke omfavner den digitale udvikling og implementerer teknologier i revisionen. Implementeringen af et digitalt mindset er essentiel, for at revisorerne kan forblive forretningsdygtige og relevante. Ved implementering af eksempelvis machine learning og en digital tankegang i revisionen får du en konkurrencefordel sammenholdt med revisorer, som holder sig til traditionelle revisionsmetoder.

Implementering af digitale værktøjer i revisionen er relevant, men det behøver ikke kræve en stor omvæltning i jeres eksisterende revisionsprocedurer. Ved hjælp af digitale løsninger som eksempelvis machine learning, AI-revision og dataanalyse kan revisors arbejde effektiviseres, og der kan i højere grad fokuseres, hvor det er relevant.

Et eksempel på en effektiv implementering af machine learning hos en SMV-revisor er den amerikanske revisionsvirksomhed Garbelman Winslow, som med stor succes har indført machine learning til automatisk at identificere de ”interessante” og mere relevante transaktioner at udtage i stikprøverevisionen.

Implementeringen har gjort livet lettere for revisor, effektiviseret arbejdsprocesserne og vil alt andet lige også have øget kvaliteten i det udførte arbejde. Nu behøver revisor ikke manuelt at gennemgå og vurdere alle transaktionerne, idet maskinen selv klarer dette. Revisor kan fokusere på de ”unormale” og dermed interessante og mere relevante transaktioner.

FSR – danske revisorer har ingen erfaringer med de konkrete værktøjer, som Garbelman Winslow bruger, men historien om deres implementering af machine learning i revisionen er relevant for danske revisorer.

FSR – danske revisorer anbefaler at anvende CaseWareCloud Analytics som dataanalyse-værktøj. Værktøjet gør revisor i stand til at køre forskellige tests på kundernes forretnings- og finansdata. Ligeledes tjekker værktøjet for uregelmæssigheder i engagementet, finder dubletter og sikrer, at kunden blandt andet overholder standarder.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu