13. juni 2018

Skat Skat - Lovgivning/regler

Indberetningspligt for skatterådgivere træder ikraft 25. juni 2018

Skatterådgivning om visse grænseoverskridende ordninger skal indberettes fra sommeren 2020, men allerede nu træder indberetningspligten ikraft


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838EU-kommissionen har d. 5. juni offentliggjort det endelige direktiv om obligatorisk indberetningspligt for skatterådgivere og i visse tilfælde skatteydere. Vi har tidligere omtalt indberetningspligten her, herunder hvad direktivet skriver, skal indberettes.

Selvom man først skal indberette fra 1. juli 2020, indeholder direktivet en overgangsregel, der betyder, at der allerede nu skal ses på, hvad der skal indberettes fra 2020. Baggrunden er, at skatterådgivere fra 31. august 2020 skal indberette de ordninger, hvor ”første skridt” er gennemført mellem ikrafttrædelsesdatoen og datoen for anvendelsen af direktivet. Dette betyder reelt, at al grænseoverskridende skatterådgivning mv., der falder under indberetningspligten og som sker mellem 25. juni 2018 og 1. juli 2020 skal indberettes fra og med 31. august 2020.

Det er desværre endnu ret uklart, hvilken skatterådgivning/ordninger, der skal indberettes, da direktivet er noget bredt og uklart formuleret på dette punkt og den danske lovtekst, der skal implementere direktivet lader vente på sig.

FSR er i en drøftelse med Skatteministeriet herom, men der er først lagt op til dansk lovgivning på området i efteråret 2019.

Danske skatterådgivere bør dog allerede nu overveje, hvilken rådgivning mv. der sker fra d. 25. juni 2018 til 2020, der vil skulle indberettes fra medio 2020.

Indberetningspligten vil som udgangspunkt falde på alle skatterådgivere, subsidiært på skatteyderen, der får rådgivningen. Det er dog endnu uklart, hvorvidt advokater i Danmark bliver undtaget fra indberetningspligten. I disse tilfælde vil indberetningspligten falde på en evt. anden skatterådgiver, der medvirker til rådgivningen, hvis der sådan en eller på selve skatteyderen

Læs mere om indberetningspligten her: (bemærk at nyheden vedrører direktivudkastet, hvor der kan forekomme mindre ændringer ift. det endeligt vedtagne direktiv)

Læs direktivet her:

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu