07. april 2020

Corona Hjælpepakker - Generelt

Information fra Hvidvasksekretariatet

Revisorerne skal i disse tider være opmærksomme på nye muligheder for at begå økonomisk kriminalitet og hvidvask af udbyttet.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148Vi viderebringer her en meddelelse fra Hvidvasksekretariatet til de underretningspligtige.

 

Til de underretningspligtige personer, virksomheder og myndigheder

 

Covid-19 har bragt Danmark og resten af verden i en ny og uventet situation, som påvirker kriminalitetsbilledet og metoderne til hvidvask af kriminelt udbytte.

Hvidvasksekretariatet har som følge deraf igangsat en række initiativer til forebyggelse og bekæmpelse af de nye muligheder, der opstår for at begå økonomisk kriminalitet og hvidvask. Dette gælder bl.a. i forhold til forsøg på svindel med de hjælpepakker, som Folketinget har vedtaget for at hjælpe danske lønmodtagere, arbejdspladser og virksomheder gennem krisen.

Organiserede kriminelle aktører er ofte hurtige til at tilpasse sig nye omstændigheder. Dette ser vi på nuværende tidspunkt ved, at personer forsøger at udnytte den store efterspørgsel efter bestemte varer og produkter ved via hjemmesider at opkræve betaling for varer, som aldrig leveres. Der er ligeledes eksempler på personer, som forsøger at udnytte befolkningens tillid til myndighederne ved via falske e-mails og SMS’er at lokke modtageren til at oplyse CPR-nummer eller NemID med det formål at misbruge oplysningerne, og der vil være personer, der vil forsøge at udnytte befolkningens bekymring ved at indsamle donationer til falske formål.

Hvidvasksekretariatet vil på baggrund af ovenstående bede de personer og virksomheder, der ifølge hvidvaskloven er underlagt en undersøgelses- og underretningspligt, om at være opmærksomme på de nye muligheder for at begå økonomisk kriminalitet og hvidvask af udbyttet. Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår i underretningerne til Hvidvasksekretariatet, hvis der er mistanke om en sammenhæng mellem den mistænkelige aktivitet eller transaktion og den nuværende krise, f.eks. hvis der er mistanke om svindel med udbetaling af de forskellige former for kompensation.

Hvidvasksekretariatet vil herudover bede de underretningspligtige om at opdatere oplysningerne om deres kontaktpersoner, så sekretariatet altid hurtigt kan komme i kontakt med rette vedkommende.

Det kan oplyses, at Hvidvasksekretariatet er fuldt funktionsdygtigt under krisen og fortsat modtager et stort antal underretninger om mistænkelige transaktioner og mistænkelig adfærd.

Med venlig hilsen

Hvidvasksekretariatet

 

 

Husk at registrere dig som bruger på hvidvask.dk, hvis du ikke allerede er registreret. 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu