02. marts 2020

Skat Retssikkerhed og etik - Info fra skat

Informationer om DAC 6 fra Skattestyrelsen

Pr. 1. juli 2020 skal skatteydere, rådgivere og mellemmænd indberette grænseoverskridende arrangementer. Skattestyrelsen har oprettet en hjemmeside, hvor der blandt andet kommer information om fremtidige informationsmøder om DAC 6.


Louise Egede Olesen Chefkonsulent
yrb@sfe.qx 2132 1838Folketinget vedtog den 19. december 2019 implementeringen af DAC 6, hvorefter mellemmænd, som rådgiver om grænseoverskridende ordninger, skal indberette om disse til Skattestyrelsen pr. 1. juli 2020. Skatteydere vil i visse tilfælde også skulle foretage indberetning.

I forlængelse af loven har Skatteministeriet udstedt en bekendtgørelse, som fastlægger hvornår, der skal ske indberetning. 

Reglerne træder i kraft pr. 1. juli 2020. Rådgivning, hvor det første skridt blev gennemført den 25. juni 2018 eller efterfølgende, skal dog også indberettes.

  • Rådgivning, hvor det første skridt blev gennemført mellem den 25. juni 2018 og den 1. juli 2020, skal være indberettet senest den 31. august 2020.
  • Rådgivning, hvor det først skridt blive gennemført den 1. juli 2020 eller senere skal være indberettet inden 30 dage fra dagen efter den dato, hvor rådgivningen er ydet. I praksis vil det betyde, at man har 31 dage til at foretage indberetningen fra rådgivningen er givet. 

Indberetningen vil skulle ske via Skattestyrelsen, som  er i færd med at udvikle it-systemet.

Skattestyrelsen har oprettet skat.dk/dac6, hvor Skattestyrelsen vil orientere om informationsmøder om indberetningsløsningen. Derudover har Den juridiske vejledning 2020-1 et afsnit, som beskriver området for indberetning efter DAC 6. 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu