25. september 2015

Ugens kommentar 2015

Ingen låner ud med bind for øjnene

Ugens kommentar, 25.september 2015


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198Af Charlotte Jepsen, administrerende direktør, FSR - danske revisorer 

Folketinget åbner om kort tid. Regeringen har varslet et opgør med administrative byrder. Bøvl og byrder for op mod tre mia. kr. skal løftes væk fra virksomhederne de kommende år. I foreningen er vi enige i, at danske virksomheder skal have de bedste vilkår. Det gælder også dem, der finansierer dansk erhvervsliv, hvor transparens og tillid til virksomhedernes økonomi er alfa og omega.

Ordentlige vilkår for dem, der finansierer erhvervslivet, er afgørende for, at finansieringen og varekreditterne til virksomhederne ikke tørrer ud. Ingen ønsker at låne ud eller give kredit med bind for øjnene. Og skulle det alligevel ske, er der ingen tvivl om, at de vil tage sig godt betalt i form af høje renter og gebyrer, hvis der er usikkerhed om virksomhedens sundhedstilstand.

Vilkårene for at starte selskab herhjemme er blandt de bedste i verden – og det bidrager positivt til dynamikken i erhvervslivet og den økonomiske vækst. De sidste 15 år er antallet af anpartsselskaber (Aps) steget fra 78.000 til knap 200.000. En stigning på over 150 pct.
I et ApS hæfter ejeren som udgangspunkt ikke personligt. Den økonomiske risiko står bankerne, leverandørerne og investorerne med. Sidste skud på stammen i den udvikling er en særlig type selskab et såkaldt Iværksætterselskab (IVS), hvor ejeren kun skal stille med 1 kr. ved stiftelsen. Næsten hver fjerde nystiftede selskab i 2014 var et IVS.

Der er næppe tvivl om, at de seneste års vækst i dansk erhvervsliv hænger sammen med, at det er både let og billigt at starte selskab herhjemme. Selskaber med begrænset hæftelse, herunder særligt Aps’erne, står for den største vækst i omsætningen i dansk erhvervsliv og udgør en meget stor del af den samlede virksomhedsøkonomi. Det er en erhvervssucces, som der er grund til at glæde sig over. Rationalet bag successen er, at fordelagtige vilkår for iværksættere øger lysten til at starte selv. Særligt når den begrænsede hæftelse kan sikre, at man ikke risikerer at skulle gå fra hus og hjem, hvis det går galt.

Det økonomiske perspektiv er lidt anderledes for de banker, leverandører og investorer, som finansierer erhvervslivets succes, og derfor har hænderne på kogepladen. Mens antallet af Aps’er er eksploderet, er kravene til revision og regnskabsoplysninger om selskabernes sundhedstilstand blevet markant mindre. Det er de oplysninger, som banker, leverandører og investorer bruger som grundlag for at give lån og kreditter. De seneste fem år har omkring 70.000 selskaber med begrænset hæftelse fravalgt revision. En del af disse selskaber havde tidligere anmærkninger fra revisoren om usikkerheder i regnskabet og risiko for konkurs.

Det er en udfordring, som politikerne ikke kommer uden om at forholde sig til. Netop det forhold, at selskaber med begrænset hæftelse er så stor en succes, accentuerer udfordringen. Det er nemlig kun i begrænset omfang ejernes egne penge, der er på spil i virksomhederne. Hovedparten af de penge, der arbejder i disse selskaber er ’andre folks penge’. Og det er ikke små beløb, vi taler om. Sammenlagt var der eksterne lån og ubetalte regninger for 1200 mia. kr. i selskabernes 2013-regnskaber.

Sådan en gæld oparbejder man ikke uden at give noget til gengæld, og som et minimum sker det gennem et regnskab med oplysninger om selskabets generelle sundhedstilstand - og helst med en uafhængig tredjepart til at verificere at oplysningerne er ægte.

Banker og leverandører giver nu engang ikke kredit med bind for øjnene.

Behovet for regnskabsoplysninger og gennemsigtighed har aldrig været større. Ved ukritisk at fortsætte med at fjerne oplysninger og sikkerhed fra regnskaberne risikerer man, at det bliver meget dyrere for virksomhederne at låne. Alternativt at kassen helt bliver smækket i. Det er ingen tjent med og mindst af alle virksomhederne. 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu