18. juni 2020

Rådgivning Finansiering

Innobooster – bløde penge til SMV’er og iværksættere

Innobooster og Innobooster People er Innovationsfondens programmer for vidensbaserede innovationsprojekter hos SMV’er og iværksættervirksomheder.


Thomas Krath Jørgensen Chef for rapportering og uddannelse
gxw@sfe.qx 4193 3148Innovationsfondens ønske er at hjælpe med til, at lovende ideer skaber vækst og beskæftigelse i Danmark. To af fondens projektområder er Innobooster og Innobooster People, der begge har til formål at støtte udvikling og markedsmodning af nye produkter eller services.

Som virksomhedernes fortrukne rådgiver kan det være en god idé at være opmærksom på disse spændende støtteinitiativer under Innovationsfonden. Der er endda, i skyggen af corona-pandemien, blevet øget i risikovilligheden, når formålet med idéen skal valideres.

Innobooster
Dette program hjælper med tilførsel af ekspertviden til et innovationsprojekt, enten gennem virksomhedens samarbejde med vidensleverandører eller ved ansættelse af medarbejdere med særlige kompetencer. Virksomheder, der kan komme i betragtning, skal ligge inden for rammerne af EU-definitionen for en SMV:

 • Have under 250 ansatte
 • En årlig omsætning på højst 50 mio. EUR eller
 • En balancesum på maksimalt 43 mio. EUR

Derudover er der kun krav om, at virksomheden skal kunne vise en årlig omsætning på mindst 2 mio. kr. ELLER have tiltrukket 500.000 kr. i fremmed kapital inden for de seneste 3 år.

Særligt for startups, hvor omsætnings- eller kapitalkrav nærmest er umuligt at leve op til, vil der være krav om stiftelse inden for 3 år. Derudover skal virksomheden kunne påvise stærke kompetencer og væsentlige forsknings- eller udviklingsresultater (patentansøgninger, analyser, prototyper eller andet).

Der tilbydes investeringer på mellem 50.000 og 5 mio. kr. i nyskabende produkt-, service- eller procesorienterede projekter, og de kan maksimalt omfatte 33% af virksomhedens projektomkostninger.

En investering i et innovationsprojekt fra Innobooster kan løbe i helt op til 2 år og kan medfinansiere:

 • Timer, der anvendes på projektet
 • Udgifter til vidensleverandører
 • Udgifter til materialer, leje af udstyr og afskrivningsomkostninger. Disse udgifter skal være på min. 30.000 kr. pr. faktura for at være tilskudsberettiget.

En ansøgning vil blive vurderet på 4 kriterier:

 • Nyhedsværdi (at det for virksomheden er et nyt projekt, der også adskiller sig fra, hvad der i øvrigt er på markedet)
 • Værdiskabelse (at virksomheden på sigt vil tjene penge på løsningen, at efterspørgslen er sandsynliggjort, og projektet kan skabe beskæftigelse i Danmark)
 • Gennemførsel (at virksomheden kan påvise, hvad projektet skal resultere i, har de nødvendige kompetencer og erfaring samt økonomiske ressourcer)
 • Økonomisk effektivitet (at budgettet er realistisk, og at der er harmoni mellem den forventede gevinst og projektets risiko).

Innobooster People
Dette program er målrettet til startups, der kan søge tilskud til fastholdelse eller genansættelse af udviklingsmedarbejdere. Virksomheder, der kan komme i betragtning, skal

 • Være under 5 år gamle
 • Have maksimalt 50 ansatte
 • Have et dansk CVR-nummer.

Det er muligt at modtage et månedligt tilskud på op til 30.000 kr. pr. medarbejder i op til 12 måneder. Tilskuddet skal bruges til fastholdelse eller genansættelse af 1-3 medarbejdere med en videregående uddannelse. For hver medarbejder med tilskud skal virksomheden have en medarbejder (ex indehaver/ejer) uden tilskud.

Der kan dog maksimalt ansøges om medfinansiering for op til 75% af medarbejderens løn, der ikke allerede er dækket fra andre støtteordninger, herunder COVID-19-hjælpepakker. Endelig kan der årligt ansøges om maksimalt 1.080.000 kr. pr. virksomhed.

Det særlige ved denne ordning er, at virksomheden allerede har opnået en validering af sin løsning, enten i form af ekstern kapitaltilførsel eller præsteret omsætning.

Derudover vil en ansøgning blive vurderet på 4 kriterier:

 • Nyhedsværdi (at projektet er en innovativ løsning i en vidensbaseret startup)
 • Potentiale (at virksomheden kan opnå vækst og indtjening inden for 3-5 år)
 • Gennemførsel (at virksomheden og dens resultater enten er forretningsmæssigt eller teknologisk valideret og har fagligt kvalificerede medarbejdere)
 • Økonomisk effekt (at virksomhedens behov er begrundet i COVID-19-situationen, forventes at skabe værdi af bevillingen, og at der er harmoni mellem virksomhedens behov, potentiale, robusthed og validering).

Læs meget mere om begge programmer på nedenstående links:

Innobooster

Innobooster People

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber