04. marts 2021

Regnskab Internationalt - IFRS og IAS - EFRAG

”Intangibles” – det nye sort

Det handler ikke bare om immaterielle aktiver i balancen. Begrebet forbindes nu i højere grad med bæredygtighed og bliver det næste store udviklingsområde for virksomhedsrapportering. Invester lidt tid på at svare på en undersøgelse og bidrag til en god og fornuftig udvikling.


Lisbeth Frederiksen Fagkonsulent
yse@sfe.qx 3369 1051Der er ikke noget godt dansk ord for ”intangibles”.  Uhåndgribelig værdi betyder det ifølge ordbogen. Regnskabsmæssigt forbinder vi det med immaterielle aktiver, men i bredeste forståelse kan det også dække over negative værdier. For det handler om værdiskabelse. Virksomhedens værdiskabelse for den selv og for samfundet, for planeten og hvad man måtte forestille sig. Derfor knyttes begrebet nu i højere grad til virksomhedens bæredygtighed, men i første omgang til virksomhedens egen skabelse, vedligeholdelse og udvikling af værdier.

I 2018 nedsatte EFRAG’s bestyrelse et research-projekt med henblik på bedre information om intangibles i årsrapporten. Som udgangspunkt handler det om udvikling af IFRS, men det kan sagtens få afsmittende effekt på årsregnskabsloven, ikke mindst via den igangværende revision af EU’s ikke-finansielle rapporteringsdirektiv.  Målene for projektet er:

  1. At forklare, hvordan virksomheder rapporterer om værdiskabelse, herunder vedligehold og udvikling af virksomhedens værdi
  2. At forklare, hvordan brugere anvender oplysninger om værdiskabelse, og i hvilket omfang den nuværende rapportering imødekommer deres behov
  3. At give forslag til, hvordan oplysninger om værdiskabelse kan gives i årsrapporter på en måde, der er brugbar for beslutninger om at stille ressourcer til rådighed for virksomheden.

I de forløbne år har projektgruppen foretaget interviews med regnskabsaflæggere, regnskabsbrugere, valuarer, teoretikere og andre, hvor der var enighed om, at oplysninger om intangibles mangler i årsregnskabet, men der er delte meninger om, hvordan problemet løses.

Der blev også udgivet en større akademisk rapport udarbejdet af et team fra det italienske universitet Ferrara. Rapporten er baseret på litterære undersøgelser. Du kan læse mere om arbejdet på projektets hjemmeside hos EFRAG.

Nu fortsætter universitetet med en undersøgelse til indsamling af synspunkter fra et bredere forum af regnskabsaflæggere, regnskabsbrugere og andre interessenter. Du kan selv udfylde undersøgelsen som revisor eller opfordre virksomheder, som du tænker kunne være interesseret i at bidrage med synspunkter. Jo flere svar fra den ”virkelige verden”, desto bedre grundlag for standardsætterne og lovgiverne.

Undersøgelsen er på engelsk og forventes at tage 30 minutter, men kan udfyldes trinvist. Deadline er 22. marts 2021. Nærmere beskrivelse og tilgang til undersøgelsen findes her. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Juan Jose Gomez, juanjose.gomez@efrag.org, da FSR – danske revisorer som formidler af undersøgelsen desværre ikke kan hjælpe med indholdet.

EFRAG forventer at offentliggøre resultatet af undersøgelsen i 4. kvartal 2021.

Henvendelsen fra EFRAG:

Dear Madam, Sir,

EFRAG together with ICAS and EFFAS support a project on Intangibles by the University of Ferrara. You can help EFRAG exploring how companies could better report on intangibles by responding to a case study-based survey.

This project aims to provide evidence and to hear the opinion of preparers and users, as well as other relevant stakeholders, on the preparation and use of the information on intangibles on matters, such as:

  • What are the measures and disclosures on unreported intangibles that are considered critical by users of this information (investors and financial analysts)?
  • When disclosed, how is information on intangibles used and what is its perceived role with regards to stewardship and for decision-making?
  • What is the view of preparers on information on unaccounted intangibles?

Your support is invaluable in gathering those views, by taking part in this research project and completing this online survey (here

During the fourth quarter of 2021, EFRAG aim to publish the research report on its website containing the results of this study-based survey.

The survey should take approximately 30 minutes to complete (but you can come back to it several times for completing it). After an initial set of general questions on intangibles-related information, this survey presents an intangibles-centered case-study, on the basis of which some specific questions are posed.

The deadline for completing the survey is 22 March.

Should you have any questions, please contact Juan Jose Gomez at juanjose.gomez@efrag.org

Thank you, in advance, for taking time to respond to this survey.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber