28. marts 2019

CSR og bæredygtighed ESG - Ansvarlige investeringer

Integration af ESG-informationer i investeringsprocessen

Porteføljeforvaltere og analytikere integrerer i stigende grad ESG-faktorer i deres investeringsanalyser og -processer. Imidlertid forbliver ESG-integrationen uforløst, og investorer og analytikere ønsker mere vejledning om, hvordan ESG-data kan integreres i investeringsbeslutningen


Josefine Jørgensen Konsulent, CSR & Uddannelsespolitik
wwb@sfe.qx 4193 3141I en ny rapport fremhæver CFA Institute og PRI god praksis inden for integration af ESG-faktorer i investeringer. Rapporten: ”ESG Integration in Europe, the Middle East, and Africa: Markets, Practices, and Data” viser generelt en stor variation i integreringspraksis. Et par af publikationens konklusioner er, at:

  • Der er ingen "one-best-way" for ESG-integration.
  • Investorer bør fokusere på ESG-analyse, ikke ESG-investering. ESG-investeringer bruges ofte som markedsføring, mens ESG-analyse er en grundlæggende del af investeringsanalysen og kræver en disciplineret og håndgribelig tilgang, som skal integreres fuldt ud i investeringsprocessen.
  • Governance er den ESG-faktor, som flest investorer indarbejder i deres proces, selvom miljømæssige og sociale faktorer vinder frem.
  • Selvom porteføljeforvaltere og analytikere hyppigere integrerer ESG i investeringsprocessen, tilpasser de sjældent deres modeller baseret ESG-data.
  • Investorer erkender, at ESG-data har taget store skridt i den rigtige retning, men at der stadig er lang vej igen i forhold til kvalitet og sammenlignelighed.
  • Det ville være nyttigt for udstedere og investorer at blive enige om en ESG-rapporteringsstandard, der kunne strømline dataindsamlingsprocessen samt bidrage til at producere flere kvalitetsdata.

Rapporten peger på, at de centrale drivkræfter for ESG-integration er risikostyring og efterspørgsel fra kunderne. Modsat er mangel på sammenlignelig ESG-data en hindring.

Behov for sammenlignelig ESG-data
Ifølge rapporten forbliver investorer med rette bekymret over kvaliteten, nøjagtigheden og sammenligneligheden af de ESG-data, de bruger i deres analyser. Vi er i et tidligt stadie i forhold til ESG-integration. Få standarder og verifikationsmuligheder er tilgængelige med hensyn til ESG-oplysninger og ESG-data. Derfor skal investorerne skal forstå, hvor robust, præcis og sammenlignelig dataene er og justere deres analyser i overensstemmelse hermed. Derudover skal investorer og virksomheder samarbejde om kun at indberette rapportering af væsentlige ESG-spørgsmål og fremme standardisering af ESG-data.

Formanden for FSR – danske revisorers CSR-udvalg, Birgitte Mogensen, fortæller: "Forudsætningen for at kunne vurdere og vælge er - helt generelt - at der er noget at vælge imellem. Blandt andet derfor er ESG-data så vigtige. Man skal kunne se ligheder og forskelle mellem de virksomheder, som man som investor eller anden form for interessent, vurderer og ønsker at vælge i mellem. Med ESG-data kommer den nødvendige platform - selvfølgelig hvis disse er harmoniserede i deres definitioner og opgørelsesmetoder".

Rapporten skal hjælpe investorer til bedre at forstå, hvordan professionelle investorer integrerer ESG-faktorer i deres analyser og investeringsprocesser. Læringsformålet er at hjælpe investorer med at integrere ESG i deres egne investeringsprocesser på en måde, der giver mening for dem. Rapporten, der undersøger otte markeder i Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA), er inddelt i kapitler, som indeholder en samlet analyse af EMEA-markederne samt en regional analyse af hver enkelt af de otte markeder.

Læs hele rapporten her.

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu