13. november 2019

Revision Revisornævnet - Advokatnævnet

Interessekonflikt ved en klients sag mod en anden klient: bøde på 20.000 kr. i Advokatnævnet

En advokat sanktioneres med en bøde for at have påtaget sig en erstatningssag, som involverede en tidligere klient på den anden side af bordet. Det kunne ikke udelukkes, at advokaten igennem de tidligere sager for klager havde opnået fortrolig viden, der ville kunne benyttes i sagen mod klager.


Lars Kiertzner Chefkonsulent, Statsautoriseret revisor, ph.d.
yxe@sfe.qxSag nr. 2018-1632/CHO blev indbragt den 18. juni 2018 af en klager i anledning af, at advokaten repræsenterede modparten i en erstatningssag med et krav mod klager på ca. 6,5 mio.kr.

Sagen drejede sig om en kontrakt, hvorefter klagers selskab skulle forestå vintervedligeholdelsen af hovedparten af et boligselskabs ejendomme. På grund af angivelig misligholdelse af rammeaftalen herom, indgav advokaten stævning på vegne af boligselskabet den 25. juni 2018 mod det klagende selskab med krav om betaling af ca. 6,5 mio.kr.

Advokaten havde siden 2011 tidligere leveret en række ydelser til det klagende selskab, herunder en række inkassosager samt tre civile sager (en entreprisesag, en sag mod et ejendoms-administrationsselskab samt en sag mod en grundejerforening).

Advokatnævnet fandt, at advokaten i den nye sag befandt sig i en interessekonflikt eller i nærliggende risiko herfor. Det kunne ikke udelukkes, at han gennem de tidligere sager for klager i form af erstatnings- og mangelsager samt om udførelse af vintervedligeholdelse var i besiddelse af fortrolige oplysninger, der ville kunne benyttes i den verserende erstatningssag mod klager.

Under henvisning til en tidligere sanktion for tilsidesættelse af god advokatskik sanktionerede Advokatnævnet advokaten med en bøde på 20.000 kr. i kendelsen af 18. december 2018. Dette ligger langt under det niveau på 100.000 kr., som bøder udmåles til i Revisornævnet ved revisorers overtrædelse af uafhængighedsreglerne, når der ikke foreligger skærpende eller helt undtagelsesvist lempende omstændigheder.
 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu