19. oktober 2015

Revision Revision og erklæringsopgaver - Standarder mv - Revision - Høringer Historisk

ISA 720 (ajourført) Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger

Dansk oversættelse af ISA 720(ajourført)fremlægges hermed til høring. Frist for kommentarer er 20. november 2015.


Thomas Krath Jørgensen Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor
gxw@sfe.qx 4193 3148ISA 720 (ajourført) træder i kraft for revisioner af regnskaber, der slutter 15. december 2016 eller senere. 

Opmærksomheden henledes på, at standarden, jævnfør §§ 12.2.2 og 12.2.3 i vedtægterne for FSR - danske revisorer, er en direkte oversættelse af den internationale standard udgivet af IAASB. Det faktuelle indhold skal derfor ikke kommenteres. Derimod er kommentarer og forslag til de foretagne valg i forbindelse med oversættelsen til dansk meget velkomne.

Kommentarer fremsendes til FSR - danske revisorers sekretariat, att. statsautoriseret revisor Lisbeth Kjersgaard (e-mail lik@fsr.dk)

Dansk oversættelse af ISA 720 (ajourført)->her 

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser
Person med krydsede arme

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu